De Utrechtse gemeenten willen de samenwerking met de provincie Utrecht verder intensiveren. Het is daarbij wel essentieel dat zowel de provincie als de gemeenten respect tonen voor elkaars rollen. In het provinciaal ruimtelijk beleid moet bovendien zoveel mogelijk rekening worden gehouden met regionaal, maar ook lokaal geformuleerde visies. Maatwerk is derhalve geboden.

Bestuurlijke samenwerking is een van de thema’s in het Manifest van de Utrechtse gemeenten voor de Provinciale Staten van 2019-2023. Het manifest is opgesteld in de aanloop naar de provinciale verkiezingen van 20 maart. Vrijwel alle 26 Utrechtse gemeenten hebben hieraan een bijdrage geleverd.
De gemeenten wensen dat de provincie kiest voor een actieve houding in het verbeteren van de kwaliteit van leven van alle inwoners, jong en oud. De provincie zou daartoe naar vermogen bij moeten dragen in de hoofdthema’s van dit manifest:

  • bestuurlijke samenwerking;
  • economie en bedrijvigheid;
  • mobiliteit;
  • woningbouwopgaven;
  • energietransitie en klimaatadaptatie;
  • landelijk gebied;
  • cultureel erfgoed/recreatie.

De Utrechtse gemeenten rekenen er op dat de onderwerpen in dit Manifest èn de bijbehorende opmerkingen en oproepen de aandacht krijgen die deze verdienen en gaan daarover graag met de provincie in gesprek.

CvdK Hans Oosters (links) ontvangt het Manifest van de Utrechtse gemeenten van voorzitter Maarten Divendal.

Aanbieding aan provincie

Voorzitter Maarten Divendal van de VNG Utrecht heeft het Manifest van de Utrechtse gemeenten vandaag aangeboden aan Hans Oosters, commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, en de lijsttrekkers van de aan de verkiezingen deelnemende politieke partijen.

Verkiezingsdebat

De diverse thema’s zullen tevens aan bod komen tijdens het provinciale verkiezingsdebat dat de VNG Utrecht op 5 maart aanstaande organiseert in samenwerking met de provincie Utrecht.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.