De VNG heeft 21 nieuwe vacatures opengesteld, waaronder die van de voorzitter. Op vijf juni eindigt namelijk de benoemingstermijn van de huidige voorzitter Jan van Zanen, die in 2015 werd benoemd. Van Zanen heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een tweede termijn.

Dit blijkt uit de ledenbrief die de VNG vandaag heeft gepubliceerd. Naast het voorzitterschap zijn er 12 vacatures opengesteld voor de commissie Europa & Internationaal en 8 vacatures in bestuur en andere commissies. Alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden worden van harte uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor een of meer vacatures.

De VNG meldt tevens dat het VNG bestuur op voordracht van de adviescommissie Governance op 13 maart jongstleden 20 waarnemende leden in bestuur en commissies hen een lid van de commissie Europa & Internationaal heeft benoemd. Het ging om een extra vacatureronde naar aanleiding van de raadsverkiezingen in november 2018, waarbij met name in de provincie Groningen veel nieuwe
gemeenten zijn gevormd.

Uit de Utrechtse gemeenten is Laurens de Graaf, burgemeester van Lopik, waarnemend lid geworden van de Commissie Economie, Klimaat, Energie & Milieu. Jan Kuiper, wethouder van Nieuwegein, is kandidaat voor het College voor Arbeidszaken. Op 1 mei a.s. wordt de mogelijkheid geopend om tegenkandidaten te stellen. In de ALV van 5 juni aanstaande spreken de leden zich uit over de kandidaten en eventuele tegenkandidaten.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.