Per 1 januari 2019 is de fusie van Vianen met Leerdam en Zederik een feit. De drie gemeenten maken vanaf dat moment onderdeel uit van de nieuwe Utrechtse gemeente Vijfherenlanden. Het slotakkoord van een fusieproces dat al in 2014 werd ingezet.

Dat jaar lieten de van oorsprong Zuid-Hollandse gemeenten Leerdam en Zederik en het Utrechtse een strategische verkenning uitvoeren naar de bestuurlijke toekomst. De conclusie die op basis van dat traject kon worden getrokken was dat een bestuurlijke fusie de bestuurskracht het meest ten goede zou komen.

Daarop besloten de raden van Zederik, Leerdam en Vianen op 17 maart 2015 tot een aanvullend haalbaarheidsonderzoek naar de thema’s financiën, provincie, gemeenschappelijke regelingen en het toekomstbeeld op hoofdlijnen van de gemeente Vijfheerenlanden. Dat leidde uiteindelijk tot het besluit om over te gaan tot herindeling.

Utrecht of Zuid-Holland

Een meerderheid in twee van de drie gemeenteraden koos voor herindeling bij de provincie Utrecht. In de gemeente Zederik stemde een krappe meerderheid voor de provincie Zuid-Holland. Ook de bevolking van Leerdam en Zederik bleek voor Zuid-Holland, getuige het feit dat van de 500 inwoners die reageerden op het herindelingsontwerp er ruim 400 aangaven bij Zuid-Holland te willen horen.

Uiteindelijk bleek toch de bestuurlijke meerderheid doorslaggevend: toenmalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Stef Blok hakte de knop door en besloot dat de provincie Utrecht het herindelingsontwerp mocht gaan schrijven. Gedeputeerde Staten stelden het herindelingsontwerp op 29 november 2016 vast en op 26 april 2017 werd het definitieve voorstel tot herindeling verzonden naar het ministerie van BZK.

Op 24 april 2018 stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel herindeling Vijfheerenlanden, de Eerste Kamer volgde in juli van dat jaar.

Nieuwe raad en college

Daarmee houdt de gemeente Vianen na 758 jaar per 1 januari 2019 op te bestaan. Vanaf dat moment is Vijfherenlanden de nieuwste Utrechtse gemeente, met circa 54.000 inwoners en een totale oppervlakte van meer dan 153 km².

In aanloop naar dat moment hebben de inwoners van Vijfheerenlanden op 21 november 2018 gestemd voor de nieuwe gemeenteraad. Op 2 januari 2019 zijn alle raadsleden het college geïnstalleerd .

Het is nu aan de nieuwe gemeenteraad om een profiel op te stellen voor de eerste burgemeester van Vijfheerenlanden.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.