De VNG heeft een presentatie gepubliceerd over het Klimaatakkoord. Dit is gedaan ter voorbereiding op de besluitvorming over het Klimaatakkoord tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 29 november aanstaande.

De presentatie gaat in op:

  • het proces voor en tijdens de onderhandeling
  • de invulling van de randvoorwaarden
  • de opgaven voor gemeenten per sector
  • de regionale energiestrategie (RES)
  • de transitievisie warmte

De presentatie vindt u op deze pagina.

  • Op 13 november vindt in Nieuwegein een regionale bijeenkomst plaats, waar de VNG bij aansluit om een toelichting te geven op het Klimaatakkoord.
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.