Algemeen directeur Leonard Geluk van de landelijke VNG wil volgende maand weer een aantal (digitale) gesprekken met Utrechtse bestuurders voeren. Op maandag 8 november komt Geluk graag in gesprek met burgemeesters. Donderdag 11 november wil hij gesprekken voeren met wethouders Jeugd over de Hervormingsagenda Jeugd.

Van de burgemeesters wil Geluk te horen krijgen wat er allemaal leeft en speelt op lokaal niveau en wat zij willen meegeven aan de VNG. Ook praat hij de burgemeesters graag bij over waar de VNG mee bezig is.
Het gesprek met de wethouders Jeugd zal vooral gaan over de Hervormingsagenda Jeugd. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:

  • Wij staan als gemeenten aan de lat op sturing te geven op de uitvoering van de jeugdhulp. Wat moeten hierin verbeteren?
  • Een grote vraag is de gewenste reikwijdte van de jeugdhulp en de inzet van preventie jeugdhulp. Hoe kan dit worden verbeterd? Wat moet hiervoor landelijk, regionaal en lokaal gebeuren?
  • De hervormingsagenda zal een actieagenda moeten zijn: welke punten kunnen volgens u niet ontbreken in de agenda en hoe kunnen we dat realiseren?

De gesprekken vinden plaats via Teams van 19.30 tot 20.45 uur en worden behalve met Utrechtse bestuurders ook gevoerd met bestuurders uit Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Omdat de groepsgrootte beperkt is tot maximaal 15 deelnemers is er ruimte voor twee of drie bestuurders per regio.

U kunt zich aanmelden voor een van beide ontmoetingen bij Pim Bannink van de VNG Utrecht, via p.bannink@vngutrecht.nl, onder vermelding van naam, functie en e-mailadres.

Let op: aanmelden is mogelijk tot 20 oktober. Deelnemers ontvangen op een later moment via het directiesecretariaat van de landelijke VNG een uitnodiging voor de Teams meeting.

 

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.