Het demissionaire kabinet heeft geluisterd naar de zorgen van gemeenten, blijkt uit de begroting voor 2022. Toch zullen er in de formatie nog goede afspraken moeten worden gemaakt over een oplossing voor de structurele financiële problemen.

Dat stelt de VNG in een eerste reactie op de rijksbegroting die op 21 september 2021 tijdens Prinsjesdag werd gepresenteerd.

Uit de Miljoenennota blijkt onder andere dat ook in 2022 de opschalingskorting wordt bevroren en dus op € 300 miljoen blijft steken. Een goede ontwikkeling, aldus de VNG, die desondanks van mening blijft dat eigenlijk de volledige opschalingskorting van tafel moet verdwijnen.

Ook trekt het kabinet volgend jaar € 1,6 miljard euro uit voor de bestrijding van de tekorten in de jeugdzorg en krijgen gemeenten € 70 miljoen voor de energietransitie.
Daarnaast zijn extra middelen opgenomen voor de Omgevingswet. Zo komt er een bedrag van in totaal 23 miljoen euro beschikbaar vanwege “meerkosten uitstel Omgevingswet” voor de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen en voor de rijkspartijen die de Omgevingswet moeten invoeren.

Wensen

Toch blijft er nog genoeg te wensen over. Zo wil de VNG dat er ook voor lokale partijen ondersteuning komt, door € 10 miljoen beschikbaar te stellen voor lokale politieke afdelingen en partijen. Met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 op komst is dit hét moment om de financiering gelijk te trekke, vindt de VNG.

Daarnaast moeten er goede financiële afspraken worden gemaakt voor de grote uitdagingen waar gemeenten voor staan, zoals de uitvoering van het Klimaatakkoord, de woningtekorten en thema’s als regionale economie en digitalisering. “Daarom is het wenselijk dat er snel een nieuw kabinet komt waarmee we afspraken kunnen maken”, aldus de VNG.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.