De VNG heeft een Bijzondere ledenbrief verstuurd over de Rijksbegroting 2023 en de gevolgen voor gemeenten. In deze ledenbrief wordt een samenvatting gegeven van de voor gemeenten belangrijkste kabinetsvoornemens.

Volgens Leonard Geluk, algemeen directeur van de VNG, kenmerkte Prinsjesdag zich dit jaar door een groot aantal crises waar overheden gezamenlijk voor aan de lat staan. Voorbeelden zijn de opvang van ontheemde Oekraïners, de asielcrisis, de stikstofdiscussie en de problemen rondom de bestaanszekerheid van inwoners en de hoge gas- en elektriciteitsprijzen.
Geluk: “Gemeenten sprongen het rijk de afgelopen maanden steeds weer bij om ervoor te zorgen dat problemen werden aangepakt. Om onze inwoners goed bij te kunnen blijven staan, moet het vizier niet langer alleen worden gericht op kortetermijnoplossingen maar moeten we ons vooral focussen op de lange termijn. Wij willen die stap naar voren zetten.”

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.