Zoals bekend is de kandidaatstelling voor leden van de landelijke adviescommissies van de VNG in de laatste fase. Formeel kan dat tot 1 juli, met wat soepele speelruimte voor gemeenten waar nog geen college is gevormd. Ná de sluiting van deze kandidaatstelling worden onder andere de provinciale afdelingen in de gelegenheid gesteld een aanbeveling uit te brengen richting de Voordrachtcommissie. Zo ook de VNG Utrecht.

Diverse bestuurders uit de gemeenten in onze provincie hebben laten weten dat ze kandidaat zijn voor een commissie, of overwegen zich kandidaat te stellen. Hoeveel kandidaten er uit onze 26 gemeenten uiteindelijk zullen zijn, weten we nog niet. De provinciale afdeling krijgt alleen de namen door van de kandidaten, niet de eventuele aangeven motivaties of andere relevante informatie. Aanbevelingen van de provinciale afdelingen worden – naast allerlei andere criteria – serieus meegewogen door de Voordrachtcommissie in hun voorstel.

Voor de VNG Utrecht is het ingewikkeld om aanbevelingen te verstrekken als we niet voldoende weten over de kandidaten. Bovendien gaan we ervan uit dat ál ‘onze’ kandidaten uitermate geschikt zijn, waarmee we dan dus in feite voor iedereen een vergelijkbare positieve aanbeveling zouden kunnen afgeven.

Terugkoppeling

Als kandidaten een serieuze beargumenteerde aanbeveling op prijs stellen, is het verzoek ons te informeren. Daarbij is het belangrijk dat wij meer weten over de motivatie en specifieke deskundigheid en/of ervaring die van toegevoegde waarde is bij het lidmaatschap van de beoogde commissie. Daarnaast vragen wij nadrukkelijk aan kandidaten op welke wijze zij – wanneer zij eenmaal lid zijn van een adviescommissie – van plan zijn informatie op te halen bij en een terugkoppeling te geven aan hun ‘achterban’. Een goed commissielid wordt namelijk geacht vanuit een breed netwerk te komen tot een goeie inbreng in de commissie.

De aanbevelingen vanuit de VNG Utrecht worden op basis van de inbreng van de kandidaten voorbereid door de ambtelijk secretaris en vastgesteld door het bestuur van de afdeling (voor zover de leden hiervan niet zelf kandidaat zijn).

Als u kandidaat bent en graag een aanbeveling zou willen van de VNG Utrecht kunt ons dit laten weten vóór 31 juli via p.bannink@vngutrecht.nl.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.