De VNG Utrecht was, is en blijft ook in de toekomst een echte netwerkorganisatie. Dat zei voorzitter Maarten Divendal tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van de VNG Utrecht. “Zeker in deze tijd is het van groot belang een onafhankelijk podium te kunnen bieden voor discussie en verdieping.”

Een flink aantal burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en gemeentesecretarissen was afgekomen op de jubileumbijeenkomst, die woensdag 9 januari 2019 in Utrecht werd gehouden in de ‘creatieve broedplaats’ Kanaal30. Divendal voerde hen in zijn bijdrage mee naar het bestuurlijk en maatschappelijk klimaat rond de oprichting van de VNG Utrecht in het Haagsche Koffyhuis op 9 januari 1919 en de decennia die daarop volgenden.

Terwijl het aantal gemeenten in de loop der jaren alleen maar afnam, bleef de rol van de VNG Utrecht al die tijd ongewijzigd. “Ik vind onze vereniging bijzonder en waardevol, omdat het één van de weinige plekken in bestuurlijk Nederland is waar de beroepsgroepen raadsleden, griffiers, gemeentesecretarissen, wethouders én burgemeesters in allerlei dwarsverbanden elkaar kunnen tegenkomen. Vanuit andere gemeenten, los van eigen gemeente belangen of actuele onderwerpen en agenda’s.”

Niet vrijblijvend

Daar waar bij de landelijke VNG een groot accent ligt op de belangenbehartiging, richt de VNG Utrecht zich primair op het zijn van een netwerkorganisatie. “Want vandaag de dag is de netwerksamenleving onlosmakelijk verbonden met het besturen van een gemeente.”

Het bestuur van de VNG Utrecht hecht er dan ook veel waarde aan om er te zijn voor alle 26 gemeenten in de provincie, aldus Divendal. “Dat is niet hetzelfde als onverschillig of vrijblijvend. Met de soort bijeenkomsten die we aanbieden, vaak ook met mensen en organisaties van buiten de directe gemeentelijke kringen, zijn we een podium voor discussie en verdieping.”

Interactie, inspiratie en informatie: dat zijn de drie pijlers onder de VNG Utrecht als netwerkorganisatie. Het zijn ook de leidende principes achter de ontwikkeling van de nieuwe website die tijdens de jubileumbijeenkomst werd gelanceerd. Daarbij werd ook het nieuwe logo onthuld. Divendal: “De VNG Utrecht is klaar voor een frisse, nieuwe start.”

De animatie waarmee het nieuwe logo werd gepresenteerd.

‘Gemeenten hebben elkaar nodig’

In zijn bijdrage benadrukte ook Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht en voorzitter van de landelijke VNG, het belang van het netwerk van Utrechtse gemeenten, dat de VNG Utrecht is. “Gemeenten hebben elkaar nodig. Juist in deze tijd waarin we met elkaar een aantal grote opgaven moeten oppakken. Mobiliteit, woningbouw en werkgelegenheid. De energietransitie.  Onderwerpen die urgent zijn en die zich niet beperken tot de gemeentegrenzen. Opgaven waarvoor de middelen vaak niet toereikend zijn. Gemeenten en gemeentebestuurders kunnen in zwaar weer terecht komen. En dan is het zo belangrijk dat je op de steun van je collega’s kan rekenen. Dat je elkaar weet te vinden.”

Ook de inspiratie die de VNG Utrecht met haar bijeenkomsten biedt is volgens Van Zanen zeer welkom. “Het inspireren van raadsleden, wethouders, griffiers en burgemeesters om het werk voor hun inwoners, onze inwoners, naar een hoger plan te tillen.” Het is dan ook vooral de combinatie van informeren, interactie en inspireren, die Van Zanen vanuit zijn rol als voorzitter van de VNG en als burgemeester van Utrecht alleen maar kan toejuichen: “Ga zo door!

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.