Op dinsdag 3 december 2019 heeft het bestuur van de VNG Utrecht persoonlijk kennis gemaakt met de leden van het College van Gedeputeerde Staten en de provinciesecretaris van de provincie Utrecht.

Aan de orde kwamen diverse actuele onderwerpen, zoals het stikstofbeleid en de invoering van de Omgevingswet. Naar aanleiding van het Manifest van de Utrechtse gemeenten werd ook gesproken over de bestuurlijke samenwerking tussen gemeenten en provincie, en de wijze waarop de aanpak van grote bestuurlijke opgaven vorm en inhoud zou kunnen krijgen.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.