De VNG Utrecht heeft haar jaarverslag en jaarrekening over 2019 gepubliceerd. Deze jaarstukken zouden eigenlijk in de aanloop naar het Voorjaarscongres worden verspreid, dat op vrijdag 15 mei in Vinkeveen zou worden gehouden. Maar die bijeenkomst is wegens de Coronacrisis geannuleerd. 

In het algemeen speelde de Coronacrisis de procedurele gang van zaken rond de jaarrekening 2019 parten. Deze zou worden vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 maart 2020, maar die vergadering moest worden geannuleerd. In plaats daarvan heeft een bestuurlijke ‘consultatieronde’ per e-mail plaatsgevonden. Vervolgens heeft de kascommissie de jaarrekening beoordeeld.

De uitkomst daarvan meldt de kascommissie in het jaarverslag: “De controle was zodanig, dat een redelijke mate van zekerheid is verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Ook is de informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichting in de jaarrekening gecontroleerd. De commissie is van mening dat de controle een deugdelijke grondslag vormt voor een verantwoord oordeel.”

Tijdens het Voorjaarscongres zou ook de Algemene Ledenvergadering worden gehouden, waarbij het jaarverslag en de jaarrekening 2019 hadden kunnen worden vastgesteld. Nu die bijeenkomst niet doorgaat, is de behandeling van de jaarstukken verschoven naar het Najaarscongres, dat hopelijk wel door kan gaan. Dat congres wordt gehouden op vrijdag 20 november aanstaande in de gemeente Vijfheerenlanden.

Via deze link kun u al kennisnemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2019. Mocht u op dit moment vragen over de jaarstukken hebben, kunt u zich richten tot het secretariaat van de VNG Utrecht via secretariaat@vngutrecht.nl.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.