Voor gemeenten dreigt in 2026 nog altijd een financiele strop van 2 miljard euro. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota 2023. Weliswaar krijgen gemeente vanaf 2027 structureel 1 miljard euro erbij, maar de opschalingskorting blijft vooralsnog in in stand. De VNG wil hierover in overleg met het kabinet.

De VNG is blij met het voornemen van het kabinet om te komen tot een nieuwe financieringssystematiek. Maar de exacte invulling van die systematiek is nog onduidelijk. De uitwerking ervan moet goed geregeld worden, vindt de VNG. Want zoals het er nu uitziet blijven er, ondanks de extra middelen vanaf 2027, voor de jaren vanaf 2026 grote kortingen in de boeken staan: in 2026 een daling van circa € 2 miljard ten opzichte van 2025. Onderdeel daarvan is de opschalingskorting (ongeveer € 700 miljoen). Het kabinet heeft deze korting nog steeds niet geschrapt. Dit zet de gemeentelijke uitvoering van wettelijke taken én de haalbaarheid van de grote maatschappelijke opgaven onder druk.

VNG-voorzitter Jan van Zanen: “Gemeenten staan dagelijks aan de frontlinie van onze samenleving en zijn cruciaal voor het welzijn van onze inwoners. Het is dan ook van groot belang dat gemeenten de middelen krijgen om hun taken naar behoren uit te voeren. Met de voorliggende financiële context kunnen de Nederlandse gemeenten hun werk niet adequaat meer doen. Ook het in stand houden van de opschalingskorting is voor gemeenten een doorn in het oog. Een onterechte korting omdat de opschaling nooit heeft plaatsgevonden maar wel in de boeken is blijven staan.”

Overleg met het kabinet is daarom dringen gewenst, aldus Van Zanen. “Dat de nieuwe systematiek pas in 2027 ingaat, maakt dat we overleg moeten voeren met kabinet over consequenties. Als alle opgaven en wettelijke verantwoordelijkheden in stand blijven én er sprake is van een forse vermindering van middelen zal dat consequenties hebben voor inwoners die desastreus kunnen uitpakken. Er zullen dan lastige keuzes gemaakt moeten worden. En dat terwijl de uitdagingen voor onze inwoners de afgelopen tijd alleen maar groter zijn geworden.”

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.