Toon 3 van 3

Burgerparticipatie in de praktijk
Terugtrekken is misschien niet de juiste reactie, maar een overheid die zich werkelijk openstelt voor de inbreng van de samenleving heeft daar wel degelijk baat bij. Dat toont de praktijk rond IJ100, een initiatief van D66 in IJsselstein om de burger meer te betrekken bij de besluitvorming in de gemeente. “We wilden de burgers er veel eerder bij betrekken”, aldus raadslid Peter Bekker. “Een soort voorspraak in plaats van inspraak.” Er kwamen uiteindelijk 80 mensen op af, die aan de hand van diverse thema’s met de politiek en ambtenarij de discussie aan gingen. De oogst was zodanig dat IJsselstein hiermee verder gaat. “Burgerparticipatie is enorm belangrijk”, aldus Bekker. “Het levert veel op als je met de bevolking een open en transparante discussie aangaat. Mijn advies: negeer de beren op de weg, en durf het gewoon eens aan.”
Ook Harm van Dijk, initiatiefnemer van de G1000 in Amersfoort, riep de deelnemers aan het Voorjaarscongres op meer gebruik te maken van de krachten die de lokale samenleving kan ontwikkelen. “De G1000 gun je iedereen, is mijn stelling. En vooral ook u als lokaal bestuur. Omdat het ongelofelijk is te zien dat er zoveel burgers in uw stad leven die zorgen maken over de lokale gemeenschap. En omdat het tot ongelofelijk interessante ideeën kan leiden.”
Probeer het gewoon een keer uit, stelde Van Dijk. “Want het is niet te geloven hoe leuk en stimulerend het is om op praktische wijze met je burgers aan tafel te gaan zitten en met elkaar eens een keer serieus het gesprek aan te gaan.”

Klik hier voor een Prezi, die Harm van Dijk heeft gemaakt over de G1000.
“Er liggen volop kansen voor het lokale bestuur”, concludeerde voorzitter Koos Janssen van de VNG afdeling Utrecht aan het einde van de bijeenkomst. “En dan zijn er ook nog een heel veel mensen die met ons willen meewerken en meedenken. We leven kortom in een prachtige tijd.”

Wat de twaalfjarige violiste Vera Beumer met een schitterend optreden tot besluit van het Voorjaarscongres – en voor aanvang van een unieke rondleiding door het nieuwe TivoliVredenburg – nog maar eens onderstreepte.

Toon 3 van 3
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.