Toon 1 van 3

De lokale democratie wint aan kracht en betekenis, wanneer de mensen die zij behoort te dienen ook daadwerkelijk worden betrokken bij de besluitvorming. Die boodschap werd verkondigd op het Voorjaarscongres 2014 van de VNG afdeling Utrecht.

‘Er zit muziek in de lokale democratie’, luidde deze keer de titel van het Voorjaarscongres. En die bleek niet alleen vanwege de locatie – het nieuwe TivoliVredenburg – goed gekozen. Alle sprekers wezen erop dat de lokale democratie haar toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien als gemeenten erin slagen om samen met de lokale samenleving beleid vorm en inhoud te geven.

Over de eigen grenzen
Direct al in zijn welkomstwoord namens gastgemeente Utrecht wees burgemeester Jan van Zanen op het belang van burgerparticipatie. Het behoort volgens hem een centraal element te zijn in de wijze waarop gemeenten moeten reageren op de vele ingrijpende veranderingen die op hen afkomen. Zoals ook regionale samenwerking van groot belang is. Van Zanen gaf aan dat het Utrechts college het als een kerntaak ziet om over de eigen grenzen heen te kijken. “Ook wij spannen ons in voor de regio. Want met één miljoen inwoners vormt deze provincie een samenhangend gebied waarvoor wij allen onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Er staat ons als gemeenten nog veel te gebeuren, en alles van betekenis is grensoverschrijdend. Ik hoop dan ook dat wij de samenwerking met elkaar kunnen vinden.”

Moeilijk loslaten
Na het huishoudelijk deel van de bijeenkomst, de Algemene Ledenvergadering (klik hier voor het concept-verslag), gaf voorzitter Koos Janssen het woord aan Kees Jan de Vet, lid van de directieraad van de landelijke VNG voor een toelichting op de stand van zaken in Den Haag. Volgens De Vet heeft de landelijke politiek er moeite mee om zaken los te laten en beleidsruimte aan het lokale niveau over te dragen. Toch zullen de drie grootste decentralisaties vanaf 1 januari moeten worden opgebouwd, en wat de VNG betreft gebeurt dat in nauwe samenwerking met de lokale bevolking. “Decentralisatie is een horizontale beweging: het moet in de samenleving gebeuren.”

Toon 1 van 3
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.