Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart jl. is in het bestuur van de VNG Utrecht een vacature voor een wethouder ontstaan. Daarom zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid. Wij zoeken een wethouder die bereid is zich met enthousiasme en betrokkenheid in te zetten.

Profiel van de kandidaat
Aan de kandidaatstelling is een aantal voorwaarden verbonden:

  • Hij of zij is in de gelegenheid de bestuursvergaderingen (5 of 6 per jaar, op vrijdagen op wisselende locaties in de provincie) en het Voor- en Najaarscongres van de VNG afdeling Utrecht (op vrijdagochtenden) bij te wonen.
  • Hij of zij wil enthousiast meewerken aan de uiteenlopende activiteiten van de vereniging. Dat gaat van nadenken over de inhoud, tot meewerken aan de voorbereiding en de uitvoering, en daarmee een actieve bijdrage leveren aan de activiteiten van onze vereniging.
  • Hij of zij heeft een duidelijke visie op de uitvoering van de kerntaken van de vereniging.
  • Hij of zij heeft een voor het bestuur relevant netwerk.

Selectiecriteria
Het bestuur streeft voor wat betreft zijn samenstelling naar een goede verdeling over gemeenten, politieke partijen, geslacht, leeftijd en spreiding over de provincie. Het is statutair bepaald dat uit eenzelfde gemeente niet meer dan één persoon in het bestuur zitting heeft. Belangstellenden uit de gemeenten De Ronde Venen, Renswoude, Utrecht, Amersfoort, Woerden, Soest, Bunschoten, Rhenen en Houten hoeven dus niet te reageren.

Taken en bestuur van de VNG Utrecht
De VNG Utrecht maakt enerzijds statutair onderdeel uit van de landelijke VNG, maar is anderzijds al meer dan 100 jaar een samenwerkingsverband van alle gemeenten in de provincie Utrecht.
De VNG Utrecht is een netwerkorganisatie en vervult drie hoofdtaken: het verschaffen van informatie aan de leden, het vervullen van een platformfunctie en het behartigen van de belangen van de leden. De VNG Utrecht vervult mede daardoor in onze provincie een belangrijke ontmoetings- en netwerkfunctie. Het bestuur heeft voor de activiteiten van de vereniging de volgende kernbegrippen (de drie i’s) benoemd: informatie, inspiratie en interactie.

Het bestuur van de VNG Utrecht bestaat uit maximaal 10 leden. Het bestuur wordt ondersteund door het secretariaat, dat bestaat uit twee personen, te weten Pim Bannink (ambtelijk secretaris) en Ine van Maaren (medewerker secretariaat). Voorts heeft de afdeling een webredacteur (Eric Harms).

Procedure
Reageren op deze vacature kan tot uiterlijk 1 september 2022. De sollicitatiecommissie zal een aantal belangstellenden uitnodigen voor een gesprek. Het is de bedoeling tijdens de bestuursvergadering van 9 september het besluit te nemen welke kandidaat voor benoeming tot bestuurslid voorgedragen zal worden.

De Algemene Ledenvergadering zal tijdens het Najaarscongres in Baarn op 18 november 2022 de nieuwe bestuursleden (waaronder ook wethouder Rachel Streefland uit Utrecht en wethouder Micheline Paffen-Zeenni uit Amersfoort) benoemen.

Reageren
Wanneer u belangstelling hebt voor deze bestuursfunctie, dan verzoeken wij u uw brief met motivering en c.v. uiterlijk 1 september a.s. te sturen aan p.bannink@vngutrecht.nl

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.