De landelijke VNG heeft Platform31 onderzoek laten doen naar de coalitieakoorden die sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 zijn opgesteld. Met name de woningmarkt en de bestaanszekerheid maar ook onderwerpen als klimaat en energie komen daarin veelvuldig terug.

Net als in 2018 waren lokale partijen de grote winnaar van de verkiezingen, blijkt uit het onderzoek. Dit jaar behaalden zij 31,3 procent van de stemmen, tegenover 28,6 procent in 2018. Vervolgens haalden zij bijna 37 procent van de wethoudersposten binnen, met wethouders in 8 op de 10 gemeenten. Van de landelijke partijen is de VVD op gemeentelijk niveau het best vertegenwoordigd, gevolgd door het CDA, D66 en GroenLinks.

De term woningnood wordt ruim 10 keer zo vaak genoemd als in 2018 en speelt in het hele land. Er is veel aandacht voor groepen die het extra moeilijk hebben op de woningmarkt, zoals mensen met een laag inkomen, starters, studenten, ouderen en arbeidsmigranten.

Ook het thema bestaanszekerheid is veel belangrijker geworden dan vier jaar geleden. Met uiteenlopende concrete maatregelen, zoals gratis openbaar vervoer, aanpak van schulden en het bestrijden van energiearmoede, willen gemeenten hun inwoners hierbij te hulp schieten.

De onderwerpen klimaat en energie leven enorm in gemeenteland. Zo’n 60 procent Wonvan de akkoorden noemt de term klimaatadaptatie, 80 procent de term energietransitie.

Er is in de coalitieakkoorden tot slot veel aandacht voor de financiële positie van gemeenten, vooral over de periode vanaf 2026 wanneer zij te maken krijgen met voorgenomen bezuinigingen door het rijk.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.