Wat de Utrechtse gemeenten betreft zou de landelijke VNG zich bij het rijk sterk moeten maken voor een uitbreiding van het werkveld van woningcorporaties. Alleen zo kunnen zij een bijdrage leveren aan de provinciale woningbouwopgave en het op gang krijgen van de doorstroming, bijvoorbeeld via de bouw van extra middeldure huurwoningen.

Dat bleek tijdens een bijeenkomst van de VNG en de VNG Utrecht in het Stadshuis van Nieuwegein. Centraal stonden de wensen met betrekking tot de nog op te stellen Meerjarenvisie 2020-2024 van de VNG. Aan de hand van drie thema’s (woningbouwopgave, klimaat en energie en de informatiesamenleving) bespraken de bijna 90 deelnemers, waarvan bijna tweederde raadslid bleek, waar de VNG zich de komende vier jaar sterk voor zou moeten maken. Dat gebeurde onder leiding van gespreksleider Peter van der Geer.

Woningbouwopgave

De woningbouwopgave, en dan met name het tekort aan woningen om in de woningbehoefte te voorzien en het gebrek aan doorstroming bleken belangrijke zorgpunten voor veel deelnemers. Zij waren daarom eensluidend in het standpunt dat de corporatiesector meer slagkracht moet krijgen. Bepleit als VNG bij het kabinet meer vrijheid om in andere segmenten dan de sociale huur te bouwen, zo was de oproep, en dan met name in het middensegment.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.