Minder dan twee weken hebben gemeenten in de provincie Utrecht nog de tijd om hun inbreng voor het Manifest van de Utrechtse Gemeenten aan te leveren. Alles wat later komt, kan niet meer worden meegenomen als input voor het provinciale beleid na de verkiezingen van 20 maart 2019.

Aldus vice-voorzitter Petra Doornenbal in haar slotwoord van de jubileumbijeenkomst 100 jaar VNG Utrecht.

Tijdens het Najaarscongres ‘Opmaat naar de provinciale verkiezingen’  werd al een eerste aanzet gegeven voor het ‘Manifest van de Utrechtse gemeenten’. Dit manifest wil het bestuur van VNG Utrecht in de aanloop naar de verkiezingen van 20 maart 2019 aanbieden aan de fractievoorzitters c.q. onderhandelaars voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten.

Een van de workshops tijdens het Najaarscongres.

Maar er is behoefte aan meer, zo stelde Doornenbal. De VNG Utrecht wil de provincie namelijk zo goed mogelijk informeren over de standpunten van de Utrechtse gemeenten ten aanzien van het beleid dat het nieuwe provinciale bestuur zou moeten gaan voeren. Hoe meer inbreng de Utrechtse gemeenten aanleveren, des te meer overtuigingskracht krijgt het manifest.

Raden en colleges van de Utrechtse gemeenten zijn dan ook van harte uitgenodigd om bij voorkeur kort en bondig aan te geven wat zij van belang vinden om in het Manifest op te nemen. Het document wordt beperkt tot een aantal specifieke beleidsterreinen, te weten:

  • de bestuurlijke samenwerking van provincie en gemeenten;
  • economie en bedrijvigheid;
  • mobiliteit;
  • landelijk gebied;
  • woningbouwopgaven;
  • energietransitie en klimaatadaptatie;
  • cultureel erfgoed en recreatie.

Daarnaast kunnen gemeenten een eigen thema benoemen waarvoor zij specifiek aandacht vragen.

Uw reactie is welkom tot uiterlijk 23 januari 2019. U kunt deze per e-mail sturen naar p.bannink@vngutrecht.nl. Alle reacties en de opbrengsten van het Najaarscongres zullen worden verwerkt in het Manifest, dat het bestuur van de VNG Utrecht in zijn vergadering van 1 februari aanstaande vaststelt. Het zal vervolgens worden aangeboden aan de commissaris van de Koning en vertegenwoordigers van de aan de verkiezingen deelnemende politieke partijen. Nadien biedt de VNG Utrecht het ook de (in)formateur van een nieuw college van Gedeputeerde Staten aan.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.