Hans Oosters, Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, vindt het belangrijk dat de 26 Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht een goede verhouding met elkaar hebben. “De grote opgaven waar we als samenleving voor staan kunnen we alleen samen oplossen”, aldus Oosters in dit video-interview. “We moeten elkaar weten te vinden en inspireren om de goede dingen voor onze inwoners te doen.”

Het Manifest van de Utrechtse Gemeenten speelt daarin een belangrijke rol, zeker ook in het licht van de verkiezingen van maart volgend jaar voor de nieuwe provinciale staten. “In het Manifest zitten de aspecten, die van belang zijn bij het opstellen van een nieuw bestuursakkoord in de provincie. Daarin zit ingebakken dat we samen werken aan de oplossing van de grote vraagstukken van deze tijd.”

Oproep

De VNG Utrecht werkt op dit moment aan een nieuw ‘Manifest van de Utrechtse gemeenten’ en heeft haar leden opgeroepen hiervoor input aan te leveren. Gemeenten kunnen tot uiterlijk dinsdagmiddag 10 januari 2023 hun reactie mailen naar secretariaat@vngutrecht.nl

Alle reacties plus de opbrengsten van het Najaarscongres worden verwerkt in het Manifest, dat vervolgens op woensdagochtend 8 februari 2023 om 10.30 uur zal worden aangeboden aan Commissaris van de Koning Hans Oosters en vertegenwoordigers van de aan de verkiezingen deelnemende politieke partijen.

Verkiezingsdebat

Het Manifest van de Utrechtse Gemeenten zal vervolgens opnieuw ter sprake komen tijdens een verkiezingsdebat met de lijsttrekkers van de politieke partijen in provinciale staten, gemeentebestuurders en statenleden. Dat debat zal worden gehouden op maandagavond 13 februari 2023.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.