Welke ideeën, wensen en behoeften hebben Utrechtse gemeenten op het gebied van bereikbaarheid, wonen, gezondheid, economie, klimaat en energie? De VNG Utrecht nodigt raden en colleges en de regio’s uit om hierover input aan te leveren voor een nieuwe editie van het ‘Manifest van de Utrechtse Gemeenten’.

Op 15 maart 2023 vinden de verkiezingen voor Provinciale Staten plaats. Ook voor gemeenten is dit een bijzonder belangrijk moment. Het bestuur van de VNG Utrecht wil daarom opnieuw een ‘Manifest van de Utrechtse gemeenten’ aanbieden aan de lijsttrekkers en mogelijke onderhandelaars voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten.

Het is de hoop en verwachting dat dit Manifest – net als vier jaar geleden – een inhoudelijke plek krijgt in het provinciaal beleid voor de komende bestuursperiode en dat het werkt ten gunste van de gemeenten en een goede samenwerking tussen provincie en gemeenten.

Wensen en verwachtingen

Het verzoek is allereerst om voor de thema’s bereikbaarheid, wonen, gezondheid, economie, klimaat en energie kort en bondig aan te geven wat gemeenten van belang vinden om in het Manifest op te nemen. Niet toevallig zijn dit ook de thema’s uit het Utrechts Aanbod. Indien gewenst kunnen door gemeenten en regio’s ook andere thema’s worden aangereikt. Daarnaast zijn algemene opmerkingen welkom over de bestuurlijke samenwerking van provincie en gemeenten. Wat zijn wensen en verwachtingen op dat vlak?

Tijdens het Najaarscongres van de VNG Utrecht, dat op 18 november 2022 werd gehouden in Baarn, leverde een aantal Utrechtse bestuurders gemeenten al een eerste relevante bijdrage voor het Manifest. Daarop volgend zijn nu alle 26 gemeenten in de provincie Utrecht schriftelijk opgeroepen hun input te leveren voor het manifest.

Alle reacties plus de opbrengsten van het Najaarscongres worden verwerkt in het Manifest, dat vervolgens op woensdagochtend 8 februari 2023 om 10.30 uur zal worden aangeboden aan Commissaris van de Koning Hans Oosters en vertegenwoordigers van de aan de verkiezingen deelnemende politieke partijen. Dit gebeurt voorafgaand aan de openbare vergadering van Provinciale Staten in het Huis voor de provincie. Daarna wordt het ook aangeboden aan de (in)formateur van een nieuw college van gedeputeerde staten.

Verkiezingsdebat

Het Manifest van de Utrechtse Gemeenten zal opnieuw ter sprake komen tijdens een verkiezingsdebat met de lijsttrekkers van de politieke partijen in provinciale staten, gemeentebestuurders en statenleden. Dat debat zal worden gehouden op maandagavond 13 februari 2023 van 19.30 – 22.00 uur in de foyer van het Huis voor de provincie. Alle raadsleden, griffiers, burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen ontvangen daarvoor per e-mail nog apart een uitnodiging.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.