Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden regelt het lokale en regionale waterbeheer in Midden-Nederland. Het werkgebied bestaat uit het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Het hoogheemraadschap zorgt voor veilige dijken, schoon oppervlaktewater en droge voeten.

De film ‘Werken aan water’ geeft u in viereneenhalve minuut een impressie van de diverse werkzaamheden.

Meer informatie vindt u op de website: www.hdsr.nl.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.