In mei komt er meer duidelijkheid over de wijze waarop gemeenten worden gecompenseerd voor de uitgaven die zij in het kader van de bestrijding van corona moeten doen en voor de derving van inkomsten. Dat meldt de VNG in de ledenbrief van vrijdag met een update over de coronacrisis.

Op donderdag 23 april is in het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv) gesproken over de voortgang van de compensatie voor gemeenten voor de coronacrisis.

Het maken van goede afspraken met het kabinet om de financiën van gemeenten te verbeteren heeft de absolute prioriteit van het VNG-bestuur. Met het kabinet zijn afspraken gemaakt hoe te komen tot compensatie van de kosten en inkomstenderving van gemeenten in deze crisis. Daarvoor worden de cijfers in beeld gebracht door een onlangs ingestelde werkgroep van experts van departementen en de koepels van decentrale overheden.

Hoewel de berekening van deze kosten een doorlooptijd zal hebben van enkele maanden is de afspraak gemaakt dat zo snel mogelijk een eerste deel van deze compensatie zal worden uitgekeerd. In de maand mei zal hierover duidelijkheid ontstaan. In de meicirculaire zullen gemeenten geïnformeerd worden over (het proces van) de gesprekken over compensatie.

Ter voorbereiding op de werkgroep heeft de VNG samen met gemeenten een overzicht opgesteld van de verschillende kosten die gemaakt worden en inkomsten die teruglopen Mocht u daar onderwerpen op missen of aanvullingen hebben, dan kunt u dit melden bij de VNG.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.