Een fysieke ontvangst tijdens ons Najaarscongres 2020 op vrijdag 20 november is helaas niet mogelijk. Maar online bent u meer dan welkom op onze speciale congreswebsite, waar u kunt luisteren naar en meepraten met onze studiogasten. Het Najaarscongres wordt namelijk geheel verzorgd vanuit de raadszaal van het stadhuis van Vianen in gastgemeente Vijfheerenlanden.

Het digitale Najaarscongres is opgebouwd uit drie programmaonderdelen. Deze worden u aangeboden in nauwe samenwerking met de provincie Utrecht en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Als eerste is de Algemene Ledenvergadering van de VNG Utrecht aan de orde. Ook geeft de algemeen directeur van de VNG, Leonard Geluk, een toelichting op de ‘Haagse ontwikkelingen’.

Het tweede programmaonderdeel betreft het zogeheten Utrechts Aanbod. Na de landelijke verkiezingen van 17 maart 2021 treedt een nieuw kabinet aan. Het is van belang voor de toekomst van de regio Utrecht om nu al te bezien wat het nieuwe kabinet, de provincie Utrecht, de Utrechtse gemeenten en waterschappen voor elkaar zouden kunnen betekenen. Dit Utrechts Aanbod is onderwerp van een boeiend tafelgesprek, waaraan ook u een bijdrage kunt leveren.

Het derde deel staat in het teken van de Toekomst van het Openbaar Bestuur en is uitsluitend bestemd voor provinciale, gemeentelijke en waterschapsbestuurders met ‘bestuurlijke organisatie’ in hun portefeuille. Tijdens de bijeenkomst gaat Chris Kuijpers, directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen van het ministerie van BZK met hen het gesprek aan.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.