Op woensdag 8 februari 2023 heeft vicevoorzitter Petra Doornenbal van de VNG Utrecht het Manifest van de Utrechtse gemeenten aangeboden aan de Utrechtse commissaris van de Koning Hans Oosters en diverse lijsttrekkers van de aan de verkiezingen deelnemende politieke partijen. In het manifest roepen de gemeenten de provincie op tot meer samenwerking, met name op het gebied van de ruimtelijke ordening.

De opgaven in de provincie Utrecht zijn groot, zo constateren de 26 Utrechtse gemeenten, die zijn verenigd in de VNG Utrecht. Veel beleidsthema’s raken de ruimtelijke inrichting van de provincie: groen, water, landschap, maar ook wonen, werken en mobiliteit. Probleem is dat de ruimte in Utrecht schaars is. “We moeten daarom samenhangende afwegingen maken, functies combineren en slim met onze ruimte omgaan”, zo valt te lezen in het manifest.

Ruimtelijk perspectief
Gemeenten hebben zich de afgelopen jaren van onderop georganiseerd in regionaal verband en zich gecommitteerd aan de realisatie van een grondig doorleefd en gezamenlijk integraal ruimtelijk perspectief. “Zij werken graag samen met de provincie aan de realisatie van dit perspectief en roepen op gebruik te maken van het werk dat zij de afgelopen jaren al gedaan hebben.”

Bestuurlijke samenwerking
Ook wordt in het manifest het belang van een goede bestuurlijke samenwerking onderstreept. Ondanks de lastige positie van de provincie in zijn rol als toezichthouder enerzijds en partner anderzijds. “Een groot aantal vraagstukken vraagt om een gezamenlijk antwoord van provincie, gemeenten en andere (maatschappelijke) partners.”

Financiën
Verder wijzen de gemeenten op hun benarde financiële positie. “Het in stand kunnen houden van de huidige voorzieningen in gemeenten is dan ook een belangrijk punt van aandacht. Het is essentieel dat de provincie Utrecht samen met de gemeenten optrekt richting het Rijk om te bepleiten dat er een stabiele solide financiële basis is, ook na 2025.”

Verkiezingsdebat
De hoofdthema’s uit het Manifest zullen ook aan bod komen tijdens het provinciale verkiezingsdebat van de VNG Utrecht. Het debat, dat is georganiseerd in samenwerking met de provincie Utrecht, wordt gehouden op maandag 13 februari in het Huis van de Provincie Utrecht. Meer informatie hierover vindt u op op deze pagina.

Documentatie
Hieronder kunt  het Manifest van de Utrechtse gemeenten downloaden. Ook vindt u hier de input die hiervoor is ontvangen.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.