Als partners in de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland faciliteren Bureau RVS, RIEC MN en de Veiligheidshuizen samenwerken aan veiligheid. Als samenwerkende partijen geloven we dat we samen effectief kunnen werken aan een veilig Midden-Nederland.

Via onderstaande documenten kunt u meer informatie verkrijgen:

Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland

Wij zijn 2,1 miljoen inwoners, 39 gemeenten, politie, OM, Belastingdienst en andere betrokken partijen in Midden-Nederland. Integraal en effectief pakken wij criminaliteit in de regio aan. We weten dat we elkaar nodig hebben. Iedereen heeft een stukje van de veiligheidspuzzel in handen. Op de thema’s van de Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022 vormen politie, OM en gemeenten samen met andere partijen een krachtige coalitie. Wij vertrouwen op elkaar, de kracht van de bewoners, maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven en sluiten aan bij goede initiatieven.

RIEC Midden-Nederland

Het Regionale Informatie en Expertise Centrum Midden-Nederland (RIEC-MN) richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Ze verbindt informatie, expertise en de slagkracht van de verschillende overheidsinstanties. Daarnaast stimuleert en ondersteunt het RIEC MN de publiek-private samenwerking bij de aanpak van ondermijning.

Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht (ZVHRU)

Het ZVHRU faciliteert de gezamenlijke, persoonsgerichte aanpak van individuele overlastplegers en veroorzakers van criminaliteit in de regio. Het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht is per januari 2013 ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige Veiligheidshuizen Amersfoort en Utrecht.  Het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht maakt deel uit van een landelijk dekkend netwerk van Zorg- en Veiligheidshuizen. De koers van het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht wordt bepaald door de stuurgroep onder voorzitterschap van de burgemeester van Utrecht.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.