Toon 2 van 2

Mensenwerk

Inmiddels is Van den Brink alweer driekwart jaar werkzaam bij het CCV. “Wat me als burgemeester al was opgevallen, is me hier alleen nog maar duidelijker geworden: veiligheid is behalve maatwerk ook mensenwerk. Je kunt nog zoveel notities schrijven en integrale veiligheidsplannen opstellen, als je niet over de juiste mensen kunt beschikken om er uitvoering aan te geven dan houdt het op.  Dat maakt het ook zo belangrijk om tot op buurtniveau tot afspraken te komen, met de inwoners, het bedrijfsleven, de horeca en iedereen die zich professioneel met veiligheid bezig houdt. Samen kun je namelijk echt het verschil maken.”

100 procent veilig is een utopie, benadrukt hij. “Maar je kunt wel degelijk heel veel doen ook om mensen zich veiliger te laten voelen. Zeker ook ter voorkoming van de  high impact crimes, zoals woninginbraken, overvallen en geweldsdelicten. Als je objectief naar de cijfers kijkt is het de afgelopen dertig jaar niet zo veilig geweest als nu. Maar die objectieve veiligheid is heel wat anders dan de subjectieve veiligheid. Toen ik burgemeester was, kwam er een keer een oudere mevrouw naar me toe, die slachtoffer was geweest van een tasjesroof in het centrum van IJsselstein en zich daardoor onveilig voelde. Bij navraag bleek er niets meer van terug te vinden in de politiedossiers. Wat bleek? Het was al dik vijftien jaar daarvoor gebeurd. Moet je nagaan wat voor impact dat op het leven van die vrouw heeft gehad. En hoeveel enger het werd naarmate ze ouder werd. Dus uit de cijfers kan dan wel blijken dat het objectief veiliger is geworden maar die mevrouw ervaart dat  helemaal niet.”

Handelingsperspectief

Het CCV stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de professionaliteit van iedereen die in het publieke of het private domein zich inzet voor veiligheid en criminaliteitspreventie. “Ook gemeenten bieden we de nodige ondersteuning, bijvoorbeeld bij het opstellen van een integraal veiligheidsplan. Belangrijk is dat het uiteindelijk tussen de oren van de mensen zelf komt te zitten. We zetten als CCV maximaal in op maatregelen die het meest zin hebben en het minste kosten, en dan blijkt toch vaak dat veiligheid heel veel te maken heeft met menselijk gedrag. De kunst is om dat gedrag te veranderen, zonder de mensen bang te maken. Dat lukt als ze een handelingsperspectief krijgen aangeboden. Zodat ze weten wat ze zelf kunnen doen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden.”

Een belangrijk speerpunt voor Van den Brink is om de bekendheid van het CCV met name bij de gemeenten te vergroten. “Op het moment dat ik mijn collega-burgemeesters in midden-Nederland vertelde dat ik naar het CCV zou vertrekken, keek zeker de helft me vragend aan: wat is dat voor een club?  Daar is dus nog een wereld te winnen. Mijn doelstelling is dan ook simpel: ik vind dat iedere burgemeester, wethouder en raadslid van ons gehoord moet hebben en weet met welke problematiek hij of zij bij ons terecht kan. Dat geldt wat mij betreft ook voor alle ambtenaren Veiligheid en Gezondheid, de politie en de brandweer.  Ik roep de gemeenten daarom op om vooral eens contact met ons op te nemen en te bezien wat de mogelijkheden zijn. Als CCV hebben we 80 mensen in dienst, we kunnen zeker niet alles. Maar we weten wel heel veel en we kennen ook nog eens heel veel mensen. Daarom zijn we beslist een waardevolle partner als het om veiligheid en leefbaarheid gaat. Bovendien zijn de meeste dingen die we doen zijn ook nog eens gratis.”

Toon 2 van 2
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.