De VNG Utrecht is een van de organisaties die is uitgenodigd op 8 mei 2019 met provinciaal formateur Bram van Ojik in overleg te treden over de concept Strategische Agenda Coalitiebesprekingen van de provincie Utrecht.

De bijeenkomst op 8 mei heeft tot doel om extra input te verzamelen voor de onderhandelaars. Dat gebeurt namens de de vijf collegevormende partijen (GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie. Zij willen de inbreng gebruiken in het vervolg van de besprekingen over het coalitieakkoord 2019 – 2023.

In een videoboodschap licht Bram van Ojik een en ander toe:

In totaal hebben zich circa 80 verenigingen, instellingen en belangengroepen gemeld bij de (in)formateur. Ook het bestuur van de VNG Utrecht behoort daartoe. Basis voor de inbreng van de VNG Utrecht is het  Manifest van de Utrechtse gemeenten, dat namens de 26 Utrechtse gemeenten op 18 februari werd aangeboden aan de Commissaris van de Koning, de aan de provinciale staten-verkiezingen deelnemende partijen en nadien aan de informateur.

In het manifest staan de opvattingen van de gezamenlijke Utrechtse gemeenten ten aanzien van een aantal onderwerpen en bestuurlijke samenwerking, zoals bestuurlijke samenwerking, economie en bedrijvigheid, mobiliteit, woningbouw en energietransitie. Het bestuur van de VNG Utrecht zal tijdens de bijeenkomst op 8 mei het Manifest waar nodig nader toelichten.

Meer informatie vindt u op de website van de provincie.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.