Het alarmerende bericht van de provincie Utrecht over de ernstige financiële problemen bij de 26 Utrechtse gemeenten worden herkend en ondersteund door de VNG Utrecht. In een brief aan de ministers van Financiën en BZK roept zij de bewindslieden op nader onderzoek te doen naar de financiële positie van de Utrechtse gemeenten, ook in meerjarig perspectief.

Eerder had de provincie Utrecht al in een brief aan ministers Hoekstra en Knops aangegeven dat zij zich in toenemende mate zorgen maakt over de financiële situatie van de Utrechtse gemeenten in de provincie.

Gemeenten hebben volgens het college van gedeputeerde staten lastige keuzes moeten maken door uitgaven uit te stellen, onderhoudsniveaus te verlagen, bezuinigingsacties door te voeren, investeringen uit te stellen en de lasten voor de burger te verhogen. Maar desondanks zagen zij toch de nodige tekorten ontstaan op de jaarrekeningen over 2018.

Lastige keuzes noodzakelijk

Nu blijkt dat ook de gemeentelijke begrotingen over 2020 slechts met grote moeite structureel sluitend te maken. Het maakte lastige keuzes noodzakelijk. Keuzes, die “nu en in de aankomende jaren flinke invloed zullen hebben op het niveau van de voorzieningen in de gemeenten”, aldus de provincie. Het komende jaar zal voor veel gemeenten dan ook een spannend jaar worden: “reserveposities verslechteren, forse bezuinigingen en taakstellingen moeten gerealiseerd worden en inkomsten uit het gemeentefonds zijn onzeker.”

Volgens het provinciebestuur hebben de Utrechtse gemeenten zich bijzonder ingezet om tot een sluitende begroting te komen. “Zij redden het echter niet zonder structurele extra middelen vanuit het Rijk. Wij hopen dat u onze zorg deelt en de gemeenten tegemoet zal komen met passende maatregelen die leiden tot een structurele financiële oplossing voor de gemeenten.”

Zorgen zijn groot

In haar brief ondersteunt de VNG Utrecht die oproep. “Gedeputeerde Staten hebben de veelzijdigheid van de problematiek naar onze mening goed weergegeven. De zorgen zoals door Gedeputeerde Staten verwoord zijn inderdaad bijzonder groot en de door hen gedane oproep wordt derhalve door ons bestuur volledig ondersteund.”

Zij pleit tevens nadrukkelijk voor meer onderzoek: “Het lijkt ons wenselijk dat er nader onderzoek wordt gedaan naar de financiële positie van de Utrechtse gemeenten, ook voor wat betreft het meerjarenperspectief van die gemeenten. De begrotingen van gemeenten mogen dan wel sluitend zijn, maar dat gaat c.q. is ten koste gegaan van ingrijpende bezuinigingen.”

  • Klik hier voor de brief van de VNG Utrecht aan de minister van Financiën.
  • Klik hier voor de brief van de VNG Utrecht aan de minister van BZK.
  • Klik hier voor de brief van de provincie Utrecht.

 

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.