Toon 1 van 4

De Utrechtse gemeenten zijn hoopvol gestemd over de samenwerking met het nieuwe provinciebestuur. Dat bleek tijdens het Voorjaarscongres van de VNG afdeling Utrecht op 22 mei 2015 in Oudewater. De bijeenkomst, die werd gehouden in de fraai gerestaureerde Sint Franciscuskerk in Oudewater, stond in het teken van een (hernieuwde) kennismaking met het nog maar net daarvoor geïnstalleerde college van Gedeputeerde Staten van Utrecht. 

Pieter Verhoeve

De deelnemers aan het congres werden welkom geheten door burgemeester Pieter Verhoeve van “de oudste stad van het Groene Hart”. Hij zei het een eer te vinden dat de Utrechtse gedeputeerden al in hun eerste werkweek tijd hadden vrijgemaakt voor een ontmoeting met de Utrechtse gemeentebestuurders. Het onderstreept het streven aan beide zijden om een goede relatie op te bouwen. “Pax en Bonum zei Sint Franciscus altijd. Vrede en alle goeds. Dat wens ik ook het nieuwe college van GS toe.”

Na de Algemene Ledenvergadering onder leiding van vicevoorzitter Annemieke Vermeulen (klik hier voor het concept-verslag) werd het congres door Kees Jan de Vet, lid van de directieraad van de landelijke VNG, bijgepraat over Haagse actualiteiten.  Het zijn met name de spanningen over de drie decentralisaties, die de verhoudingen tussen gemeenten en het rijk op scherp dreigen te zetten. Daarbij gaat het niet over de organisatie van die decentralisaties, maar over de financiering ervan. “Er zijn en worden continu allerlei kortingen op het budget doorgevoerd, bij elkaar opgeteld zijn er al vele miljarden bezuinigd. De gemeenten hebben daar last van.” De hoop is nu gevestigd op een positieve uitkomst van de gesprekken die de VNG hierover met het kabinet aan het voeren is.

Toon 1 van 4
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.