Toon 2 van 4

Gedeputeerden stellen zich voor

Willibrord van Beek

Onder leiding van Elisabeth van den Hoogen werd vervolgens het feitelijke thema van het congres aangesneden: provinciaal beleid in een nieuwe realiteit. Aan Commissaris van de Koning Willibrord van Beek vroeg Van den Hoogen wat zijn inspiratie is voor de komende vier jaar. Die ligt wat hem betreft bij het verder verbeteren van de samenwerking met de gemeenten. Van Beek: “We zijn buitengewoon ambitieus en zoeken met name ook de verbinding met de gemeentebesturen in de provincie. Samen met u proberen we belangen te koppelen en elkaar te versterken.”

Na Van Beek was het aan de gedeputeerden om zich via een korte pitch voor te stellen aan het publiek. Bart Krol, die nu aan zijn derde termijn in het provinciebestuur begint, verklaarde onder andere te willen inzetten op de bestrijding van de leegstand. “In een provincie die het economisch het beste doet hebben we veel behoefte aan ruimte. Toch kampen we tegelijkertijd met grote leegstand, in kantoren, winkels en agrarische gebouwen. Dat is voor de kernvraag: hoe gaan we die lege ruime beter benutten, en kunnen we in de bestrijding van de leegstand samen met de gemeenten de komende jaren een grote stap vooruit zetten.”

Gedeputeerden Krol, Verbeek-Nijhof, Pennarts en Van den Berg (vlnr)

Jacqueline Verbeek-Nijhof maakt, na zes jaar wethouder te zijn geweest in Zeist, een nieuwe start als gedeputeerde. Zij typeerde het nieuwe coalitieakkoord ‘In Verbinding!’ als een fantastisch contract tussen coalitiepartijen, dat het college in staat zal stellen om het geformuleerde beleid ook daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. “Het bestuursakkoord zet ook een mooi mobiliteitsprogramma op de agenda. Daar ga ik mij de komende vier jaar voor inzetten. In verbinding! zal ook in mijn portefeuille centraal staan.”

Voor Mariëtte Pennarts is sprake van een hernieuwde kennismaking met de leden van de VNG afdeling Utrecht. Zij heeft zich als gedeputeerde al vier jaar ingezet voor bijvoorbeeld de transitie in de jeugdzorg. “Een prachtig project waarin we als provincie en gemeenten ook echt hebben samengewerkt.” De nieuwe en vooral ook brede portefeuille van Pennarts omvat onder andere het thema bestuurskracht. “Een belangrijk thema, wat we vooral samen met de gemeenten willen gaan oppakken. Ik verheug al op die samenwerking.”

Pim van den Berg tot slot verruilt zijn wethouderschap in Amersfoort voor een zetel in het provinciebestuur. Zijn portefeuille omvat onder andere de energietransitie. “Ik ben heel erg blij en trots dat ik daaraan mag werken. Het verduurzamen van onze energievoorziening is zeker ook in een mooie provincie als Utrecht van groot belang. En ik ga me daar samen met de gemeenten, maar ook bedrijven en instellingen als de woningcorporaties sterk voor maken. Het maken van verbinding vind ik hierbij zeer belangrijk.”

Toon 2 van 4
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.