Toon 3 van 4

Aangescherpt profiel

In het aansluitende debat met de zaal werden de profielen nog wat verder aangescherpt. Zo verklaarde Bart Krol dat hij ondanks de nadruk op samenwerking wel degelijk de grenzen zal bewaken. “Als je er samen niet uitkomt, vind ik het niet meer dan volwassen dat iedere overheid doet waarvoor hij is. De provincie heeft in fysieke domein een aantal verantwoordelijkheden gekregen, waarvan niets erger is dan dat zij die gebruikt. Maar dat betekent niet dat wij onze verantwoordelijkheid niet zullen nemen.”

Jacqueline Verbeek-Nijhof wees op het mobiliteitsknelpunt rond het stationsgebied van Driebergen-Zeist als illustratie voor haar werkwijze. “De aanpak daarvan vereist de betrokkenheid van heel veel partijen, en is dus tegelijkertijd een mooi voorbeeld van wat er allemaal mogelijk is als je goed samenwerkt.” Duurzaamheid zal de komende vier jaar in alle portefeuilles een dominante factor zijn, dus ook op het gebied van mobiliteit. Verbeek: “Het moet een vanzelfsprekendheid zijn.”

Mariëtte Pennarts werd onder andere aan de tand gevoeld over gemeentelijke herindeling. Wat haar betreft wordt daar vanuit de provincie niets dwingend opgelegd. “Dat zou verkeerd zijn. Beter is het om samen met gemeenten in kaart te brengen waar de ambities op dat vlak liggen. Het gesprek daarover wil ik graag aangaan.”

Aan Pim van den Berg de vraag of de provinciale ambities op het terrein van energie nu impliceren dat de provincie extra regels gaat zetten bovenop de nationale regelgeving. Daar is volgens hem geen sprake van. “We willen geen ondernemers wegjagen, maar wel de agenda’s en ambities gelijk schakelen. We hebben aantal agendapunten die we met elkaar moeten bespreken. En waarvoor diverse oplossingen denkbaar zijn om het gewenste resultaat te bereiken. We gaan niets afdwingen, maar waar mogelijk en nodig stimuleren en financieren, en hier en daar een beetje duwen. Maar altijd in verbinding met elkaar.”

Toon 3 van 4
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.