Donderdagmiddag 25 april a.s. organiseren de VNG Utrecht, het NUZO (Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen) en het Kennisplatform Utrecht Sociaal van de Hogeschool Utrecht een gezamenlijke bijeenkomst rond het thema ‘Inwonerparticipatie door senioren’.  De bijeenkomst wordt gehouden in het Auditorium Radiotherapie bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

De inschrijving voor deze bijeenkomst is gesloten

De maatschappij staat voor grote uitdagingen: een tekort aan zorgpersoneel, vergrijzing en stijgende zorguitgaven. Dat vraagt om een andere manier van denken en werken. Samenwerking tussen verschillende domeinen, organisaties en senioren is noodzakelijk. Maar laten wij niet langer spreken óver, maar: mét senioren. Hoe pak je dat aan? Tijdens deze middag gaan verschillende sprekers hierop in. Doel is inspiratie mee te geven om vandaag nog samen aan de slag te gaan.

Gastsprekers

Prof. dr. Robbert Huijsman gaat in op het bestuurlijk perspectief van inwonerparticipatie door senioren.
Lea Bouwmeester laat met praktijkvoorbeelden zien hoe inwonerparticipatie door senioren mogelijk is.
Ton Zwijenberg, Ronald Kalka en Joop de Bruin belichten het thema vanuit hun eigen ervaring.
Dagvoorzitter is Anneke Dubbink, bestuurslid van VNG Utrecht en raadslid in Houten.
Gespreksleider van de paneldiscussie is Prof. dr. Jean Pierre Wilken, lector bij Hogeschool Utrecht.

Tijdens de bijeenkomst wordt aandacht gegeven aan een praktijkvoorbeeld van inwonerparticipatie door senioren. De organisatie is benieuwd naar meer praktijkvoorbeelden in de regio. Kent u zulke voorbeelden? Wij horen hier graag meer over, deelt u uw voorbeelden per mail via secretariaat@vngutrecht.nl.

Doelgroep 

De bijeenkomst is bedoeld voor de burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers, raadsleden en managers/beleidsmedewerkers van de Utrechtse gemeenten, leden van de Ouderendelegatie en zorg- en welzijnsprofessionals van de netwerkpartners van het NUZO, partners van het Kennisplatform Utrecht Sociaal alsmede studenten van Hogeschool Utrecht.

 Programma

13:30 – 14:00 inloop
14:00 – 14:05 opening en welkom
14:05 – 14:35 prof. dr. Robbert Huijsman hoogleraar Management & Organisatie van de Ouderenzorg, Erasmus Universiteit
14:35 – 14:55 bijdrage namens de NUZO Ouderendelegatie: Ton Zwijenberg en Ronald Kalka
14:55 – 15:20 pauze
15:20 – 15:35 praktijkvoorbeeld door Joop de Bruin
15:35 – 16:05 Lea Bouwmeester, kwartiermaker inwonerparticipatie Zoetermeer
16:05 – 16:35 paneldiscussie geleid door prof. dr. Jean Pierre Wilken
16:35 – 16:45 afsluiting dagvoorzitter en Annemiek Tuinhof de Moed (manager NUZO)
16:45 – 17:15 netwerkborrel

Wie zijn de gastsprekers?

Prof. dr. Robbert Huijsman is hoogleraar Management & Organisatie van de Ouderenzorg van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Eerder was hij onder andere directeur bestuurder van Geriant en Programmaleider Dementiezorg voor Elkaar. Zijn passie ligt in multidisciplinair samenwerken in de integrale ouderenzorg en persoonsgerichte dementiezorg, en het beslechten van schotten tussen professionals, organisaties en (financierings-) stelsels.
Hij houdt van professionele organisaties zonder veel ‘lagen’ en is graag van betekenis onder het motto “zichtbaar beter”, in zowel de wetenschap als de maatschappelijke zorgpraktijk. Een conceptueel, analytisch en creatief “doenker” (denken én doen) die ervoor zorgt dat de strategie samen ontwikkeld en vervolgens omgezet wordt naar de concrete praktijk.

Lea Bouwmeester Haar drijfveer is mensen een stem geven die niet de sterkste positie hebben. Ze werkte als sociaal raadsvrouw, was tien jaar lang Tweede Kamerlid, directeur van de Diabetes Federatie en heeft verschillende landelijke samenwerkingsverbanden rondom gezondheid, digitalisering en inclusie opgezet. Ze heeft nu haar eigen buro de Bouwmeester, waar ze bouwen aan zorgvernieuwing en samenwerking. Met de focus op collectieve denkprocessen waar gezocht wordt naar nieuwe vormen van duurzame samenwerking tussen de burger, overheid, en private partijen. Ook bekleedt ze toezichthoudende functies in de zorg en geeft ze les aan Nyenrode over strategische samenwerking. “Samen zijn we slimmer” is haar motto.

Ton Zwijenberg was bestuurder in de Ouderenzorg en is nu onder andere actief als lid van de Ouderendelegatie van het NUZO.

 

 

Ronald Kalka is voorzitter van stichting ASHA en actief als lid van de Ouderendelegatie van het NUZO.

 

 

Joop de Bruin was huisarts en zet zich nu op andere manieren in als bijvoorbeeld ambassadeur Wijkcoöperatie Oost, daarnaast gaat hij in dialoog met bewoners over thema’s die zij aandragen.

 

 

Prof. dr. Jean Pierre Wilken is sinds 2002 werkzaam als lector bij Hogeschool Utrecht. Hij geeft samen met dr. Els Overkamp leiding aan het Lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning, dat onderdeel is van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht. Jean Pierre Wilken is tevens secretaris van de Provinciale Taskforce Wonen – Welzijn – Zorg Ouderen Utrecht 2024.

Bereikbaarheid

Het UMC Utrecht is goed bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer (vanaf Utrecht Centraal Station rijden bus 28 en tram 22 regelmatig naar het UMC Utrecht).
Komt u met de auto? Navigeer voor de parkeergarage van het UMC Utrecht naar Bolognalaan 2, volg vanaf hier de borden ‘P UMC Utrecht’.

Looproute in het UMC Utrecht: Vanaf de hoofdingang kiest u route Q.
De ruimte van het Auditorium Radiotherapie is vijf minuten lopen en u vindt de locatie op dezelfde verdieping als waar u bent binnengekomen.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.