De afgelopen weken heeft de VNG in meerdere intensieve gesprekken met het demissionaire kabinet gestreden voor een betere financiële positie voor gemeenten, in lijn met de resolutie en moties van haar leden. Die gesprekken hebben resultaat opgeleverd, zo meldt de VNG in een nieuwe ledenbrief.

Het demissionaire kabinet is in beweging gekomen en heeft zich bereid getoond de volgende punten op te nemen in de Voorjaarsnota:

  • De oploop van de opschalingskorting van € 675 miljoen wordt structureel geschrapt.
  • Rechtvaardige risicoverdeling Wmo door heldere afspraken over objectieve indexering en
    aparte fondsvorming
  • Indexering zorgkosten: € 75 miljoen in 2026 oplopend tot 300 miljoen in 2029.
  • Een opschoonactie voor specifieke uitkeringen.

Het kabinet vraagt hiervoor wel een prijs, aldus de VNG. In 2025 wordt het gemeentefonds eenmalig € 675
miljoen lager vastgesteld. Vanaf 2026 stijgt het structureel met € 750 miljoen oplopend tot ongeveer
1 miljard in 2029.
De VNG in de ledenbrief: “Het financiële probleem van gemeenten is hiermee niet opgelost maar we zetten wel betekenisvollestappen. Op basis van deze resultaten vervolgen we onze inzet richting de formatietafel voor een goede balans tussen taken en middelen.”

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.