Op vrijdag 10 december, van 11.30 – 12.30 uur, praat de Utrechtse wethouder en VNG-bestuurder Eelco Eerenberg geïnteresseerde wethouders Jeugd bij over de stand van zaken rondom de Hervormingsagenda Jeugd. Dit gebeurt in een speciale BJ42-bijeenkomst (het bestuurlijk netwerk van de 42 Jeugdhulpregio’s). 

Eerenberg is wethouder Gezondheid en Jeugd van de gemeente Utrecht en als lid van de VNG-commissie voor Zorg, Jeugd en Onderwijs landelijk eindverantwoordelijk namen de VNG voor de jeugdhulp.

De bijeenkomst, die wordt georganiseerd door de VNG, volgt op de uitspraak van de arbitragecommissie en de afspraak tussen Rijk en VNG over 1,3 mld compensatie voor gemeenten voor de tekorten op jeugd voor het jaar 2022. Daarmee is volgens de VNG een belangrijke mijlpaal bereikt in het jeugddossier.

Rijk en VNG hebben in dat kader uitgesproken dat naast een oplossing voor dit financiële probleem ook van belang is om de jeugdhulp en het stelsel inhoudelijk te verbeteren en dat te doen binnen houdbare financiële kaders. Hiervoor wordt in samenwerking met partners in het veld (instellingen, cliënten en professionals) een Hervormingsagenda opgesteld voor de jaren 2022 – 2028. Deze termijn biedt ruimte om grote stappen te zetten.

Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 dient de agenda te zijn opgesteld en dit biedt ook de basis voor de afspraken tussen VNG en Rijk voor de financiering vanaf 2023. Voor meer informatie zie: https://vng.nl/artikelen/hervormingsagenda-jeugd.

Geïnteresseerde wethouders kunnen zich aanmelden via BJ42@vng.nl.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.