In september van dit jaar houden Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten zes bestuurlijke bijeenkomsten over regionale samenwerking tussen zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten.

Aan de basis van die samenwerking staat de in maart van dit jaar gepresenteerde gezamenlijke werkstructuur om de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars te bevorderen. Deze werkstructuur is ontwikkeld in opdracht van het bestuurlijk overleg VWS-VNG-ZN en heeft als doel te komen tot structurele regionale samenwerking op tenminste de onderwerpen GGZ, ouderen en preventie.

  • Via deze link is meer informatie over deze werkstructuur te vinden.

Uit onderzoek blijkt dat er al veel mooie voorbeelden zijn van samenwerkingen tussen gemeenten en zorgverzekeraars en/of zorgkantoren. Tegelijkertijd blijkt dat dit nog kleinschalig, incidenteel en versnipperd gebeurt. Partijen werken niet evenredig op alle maatschappelijk urgente thema’s samen en ook niet overal, waardoor niet alle mensen er van mee kunnen profiteren.

De noodzaak om samen te werken neemt ook toe. Ouderen wonen langer thuis, de ondersteuning en zorg aan mensen met psychische kwetsbaarheid vindt meer plaats in de wijken en ook de mogelijkheden voor preventie in de wijk nemen toe. Integrale zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners én heldere afspraken over de manier waarop preventie georganiseerd kan worden, maken de samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren noodzakelijk en vanzelfsprekend.

Het doel is om tijdens de bijeenkomsten in gesprek te gaan met elkaar over de werkstructuur: wat houden de afspraken in, wat voegen ze toe aan bestaande samenwerkingen en wat kunt u van elkaar en van ZN en VNG verwachten? De bijeenkomsten zijn bestemd voor bestuurders van gemeenten/regio’s en zorgverzekeraar(s) en zorgkantoor/ zorgkantoren in die regio’s.

Data en locaties

  • dinsdag 10 september in Alkmaar
  • donderdag 12 september in Zwolle
  • dinsdag 17 september in Den Haag
  • donderdag 19 september in Arnhem
  • dinsdag 24 september in Bergen op Zoom
  • donderdag 26 september in Venlo

Het verzoek is om te kiezen voor de bijeenkomst die betrekking heeft op de eigen regio / gemeente (zie de regio-indeling op deze website). De exacte locaties worden nader bekend gemaakt.

Informatie en aanmelden

U kunt zich op deze website aanmelden voor de bijeenkomst in uw regio. Hier vindt u ook meer informatie. De bijeenkomsten starten allemaal om 12.30 uur (registratie en inlooplunch) en duren tot 16.00 uur met aansluitend een borrel. Aanmelden is alleen mogelijk op persoonlijke titel. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.