Een aantrekkelijk platteland is fijn om in te wonen, te werken en te recreëren. Nu en in de toekomst. Tegelijkertijd is het nodig dat de natuur beschermd en versterkt wordt en maatschappelijke uitdagingen, zoals de klimaat­ en stikstofproblematiek, worden aangepakt. Dit is belangrijk voor ons welzijn en de afwisseling van planten en dieren. Het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP) pakt de uitdagingen aan en voert voor de provincie Utrecht maatregelen uit die het platteland krachtig, aantrekkelijk, economisch en sociaal sterk moeten houden.

Meer informatie vindt u op de provincie website: www.provincie-utrecht.nl/avp.

Voorbeeldproject: Natuurherstel Oostelijke Vechtplassen

De Oostelijke Vechtplassen is een uniek natuurgebied in het noordwestelijke gedeelte van de provincie Utrecht dat onderdeel is van het Europese Natura 2000-netwerk. Om dit natuurgebied te behouden voor de toekomst heeft de provincie Utrecht herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

De voedselrijke toplaag is afgeplagd, er zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd en het waterbeheer is aangepast. De herstelwerkzaamheden hebben we in december 2021 afgerond en nu maken we het gebied klaar voor een rustige flora- en faunarijke(re) toekomst.

In onderstaande video ziet u indrukwekkende beelden van de werkzaamheden en tegelijkertijd hoe de natuur in een gebied waar eerder gewerkt is, alweer groeit en bloeit.

 

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.