Aanpak voor leegstand op het platteland

 

Wist u dat al vele jaren het aantal agrarische bedrijven afneemt en erven en stallen hun agrarische functie verliezen? Verwacht wordt zelfs dat eind 2030 50% van deze bedrijfsgebouwen leegstaan. Deze locaties noemen we Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB).

Als een agrarische ondernemer zijn bedrijf wil beëindigen of van functie wil veranderen dan komen daar ingewikkelde processtappen en kosten bij kijken. Om die reden blijven de bedrijfsgebouwen regelmatig staan, met ondermijning en verrommeling van het landschap als mogelijke gevolgen. Om agrariërs en gemeenten te ondersteunen bij deze complexe uitdaging heeft de provincie Utrecht instrumenten ontwikkeld. Deze instrumenten dragen bij aan het verkleinen van de (proces)drempels voor sloop en/of functieverandering.

VAB-instrumenten voor gemeenten en agrariërs

VAB-data op kaart | Storymap van de VAB-situatie, de kansen en bedreigingen
VAB-wijzer | Geeft gemeenten en agrariërs via vraag en antwoord inzicht in de provinciale regels
Fiscale aspecten | Geeft agrariërs in toegankelijke taal inzicht in de fiscale consequenties om een weloverwogen keuze te maken.
Plattelandscoaches | Onafhankelijke, persoonlijke adviseurs die de agrariërs kunnen begeleiden en meedenken bij hun keuzes.
Signaalkaart ondermijning | Handvatten om ondermijning te herkennen en aan te pakken.

Kijk voor meer informatie over de VAB-instrumenten op: www.provincie-utrecht.nl/vab.

Samen zorgen voor een effectieve aanpak

Hoe kan per gemeente de VAB-problematiek worden aangepakt? Wat mag wel en wat mag niet? Daar denken we graag met iedere gemeente over mee. We kunnen met tijd en geld helpen bij het ontwikkelen van een gemeentelijke VAB-visie. Met verschillende gemeenten zijn we de samenwerking voor de VAB-aanpak al vorm aan het geven. Samenwerken voor de VAB-aanpak is belangrijk om tot goede en gedragen oplossingen te komen. Zo werken we met elkaar aan een vitaal en veilig platteland, nu en in de toekomst. Kijk voor meer informatie over VAB op: www.provincie-utrecht.nl/vab.

Inspirerende voorbeelden

Contact
Bekijk onze website voor meer informatie over VAB en de instrumenten: www.provincie-utrecht.nl/vab. Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar madeleine.gerresten@provincie-utrecht.nl

 

 

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.