Het landelijk gebied van de provincie Utrecht kent prachtige landschappen waar je heerlijk kunt wandelen en fietsen. Of gewoon kunt genieten van de diverse landschappen die de provincie te bieden heeft. Van aaneengesloten bosgebieden tot mooie vergezichten in het veenweidegebied. Kenmerkend zijn de boerderijen en de kleine dorpen met kronkelige riviertjes. We willen dit graag zo houden en waar kan verbeteren. Met de subsidies van Agenda Vitaal Platteland hopen we iedereen te stimuleren om het landelijk gebied nog mooier en vitaler te maken.

Een overzicht van subsidies zijn te vinden op: www.provincie-utrecht.nl/subsidiesvoorhetplatteland.

Bekijk hieronder twee inspiratievideo’s:

Inzet van subsidie leefbaarheid en kleine kernen voor de Speeltuin Uitweg:

Inzet subsidie Kleine Landschapselementen voor het herstel van een perenlaan:

Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3

 Wie weten er nu beter wat er nodig is voor een vitale economie op het platteland dan de mensen die er wonen en werken? Speciaal voor hen is er het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Bewoners, boeren, maar ook landschaps- en natuurorganisaties kunnen vanuit dit programma een subsidie krijgen voor projecten die de leefbaarheid van het platteland vergroten. Er zijn ook subsidies voor jonge landbouwers die hun bedrijf duurzamer willen maken. En voor landbouwers die willen innoveren, bijvoorbeeld door te investeren in systemen, installaties en machines.

Aleid Blitterswijk heeft een melkveebedrijf, waar zijn koeien het hele jaar groen gras eten. POP3-subsidie maakt verduurzaming van een agrarische onderneming mogelijk. Bekijk ter inspiratie hieronder de video over dit project.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.