De gemeenteraad van Renswoude heeft burgemeester Petra Doornenbal-van der Vlist aanbevolen voor herbenoeming. Mevrouw Doornenbal, tevens bestuurslid van de VNG Utrecht, is sinds september 2016 burgemeester van Renswoude. Haar eerste termijn loopt in september 2022 af.

De aanbeveling van de gemeenteraad is kenbaar gemaakt aan commissaris van de Koning, Hans Oosters. Hij stuurt de aanbeveling door aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk Besluit genomen.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.