De betrouwbaarheid van en het vertrouwen in het openbaar bestuur. De mate waarin de publieke sector transparant haar werk doet en ook benaderbaar is voor inwoners en ondernemers. Het gebrek aan zelfvertrouwen maar ook het tekort aan financiële middelen waardoor taken niet goed kunnen worden uitgevoerd. Het zijn stuk voor stuk factoren die een rol spelen bij de herwaardering van de publieke sector. De afgelopen weken hebben via vngutrecht.nl diverse mensen zich uitgesproken over het thema van ons Voorjaarscongres 2021. Daaruit blijkt wel : de herwaardering van de publieke sector is bepaald geen gelopen race. 

Wim Kramer, manager nieuws van RTV Utrecht, wees op de rol van de lokale journalistiek. “Lokale journalisten houden lokale politici en bestuurders scherp. En wanneer er meer aandacht komt voor lokale issues, kan een gemeente daar alleen maar blij van worden.” Gemeenten zouden zich druk moeten maken om de kwaliteit ervan, want die is juist op dat lokale niveau vaak ver te zoeken.

Dijkgraaf Jeroen Haan van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vindt dat de publieke sector absoluut ondergewaardeerd wordt op op dit moment. “Als regionale overheden hebben we een rol om dat weglekkende vertrouwen te stuiten en juist vertrouwen te wekken door te laten zien dat we een betrouwbare overheid zijn.” Volgens hem gaat het er niet alleen om het volk te vertegenwoordigen maar ook om mensen serieus te laten meepraten.

Volgens burgemeester Gilbert Isabella van Houten is het voor de herwaardering van de publiee sector noodzakelijk om als bestuurder benaderbaar en transparant te zijn voor je inwoners. “Als wij niet voldoende duidelijk kunnen maken waar we voor staan, dan is dat niet de schuld van onze inwoners. Dan moeten we zelf eens goed in de spiegel kijken.”

Sjors Fröhlich, burgemeester van Vijfheerenlanden, vindt op zijn beurt dat de publieke sector wel weer wat zelfbewuster zou mogen worden. Er gaat namelijk heel veel wél goed. Ook geldgebrek is een belangrijke factor, zeker in het geval van Vijfheerenlanden, die een claim van 92 miljoen moet verwerken. “Geld hebben we niet meer, maar we hebben wel onszelf. Laten we ons dan in ieder geval zo goed mogelijk ten dienste stellen van onze inwoners.

Maarten Divendal, voorzitter van de VNG Utrecht en burgemeester van De Ronde Venen, vindt dat overheid vooral haar werk goed moet doen. “Dat er fouten worden gemaakt zal altijd zo blijven. Maar het gaat er vooral om dat inwoners ons vertrouwen en willen samenwerken met ons.” Volgens Divendal is de herwaardering van de publieke sector met name door de aanpak van de coronacrisis al behoorlijk op gang gekomen.

Congresinformatie

Het Voorjaarscongres 2021 vindt plaats op aanstaande vrijdag 28 mei. Kees van den Bos, hoogleraar Sociale Psychologie aan de Universiteit Utrecht verzorgt de aftrap met een bijdrage over ‘vertrouwen en wantrouwen in de overheid’. Daarna wordt in de studio onder leiding van Anneke Dubbink, raadslid in Houten en bestuurslid van de VNG Utrecht, verder gesproken over het thema ‘Herwaardering publieke sector’. Behalve Kees van den Bos zijn dat Leonard Geluk, algemeen directeur van de VNG en Iris Meerts, burgemeester van Wijk bij Duurstede.

Daaraan voorafgaand heeft Leonard Geluk, algemeen directeur van de VNG, u al bijgepraat over ‘Haagse zaken’. Hij informeert u over de stellingname van de VNG over de oplossing van de financiele problemen van gemeenten. Het is wat de VNG betreft een voorwaarde voor betrokkenheid van gemeenten bij andere thema’s zoals de uitvoering van het Klimaatakkoord en de Woonagenda.

En natuurlijk is er nog de Algemene Ledenvergadering van de VNG Utrecht onder leiding van Maarten Divendal, waarin u zich onder andere kunt uitspreken over het jaarverslag over 2020 en de benoeming van twee nieuwe kandidaat-bestuursleden, die zich bij deze gelegenheid meteen even aan u voorstellen.

Het Voorjaarscongres is live via Zoom te volgen. Via de chat bieden wij u alle gelegenheid om mee te praten. Om te kunnen deelnemen heeft u wel inloggegevens nodig. Deze sturen wij u toe, nadat u zich heeft ingeschreven via onze website.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.