Informatie

Deadline voor input Manifest Utrechtse Gemeenten in zicht

0

Minder dan twee weken hebben gemeenten in de provincie Utrecht nog de tijd om hun inbreng voor het Manifest van de Utrechtse Gemeenten aan te leveren. Alles wat later komt, kan niet meer worden meegenomen als input voor het provinciale beleid na de verkiezingen van 20 maart 2019. Aldus vice-voorzitter Petra Doornenbal in haar slotwoord van de jubileumbijeenkomst 100 jaar VNG Utrecht. Tijdens het Najaarscongres ‘Opmaat naar de provinciale verkiezingen’  werd al een eerste aanzet gegeven voor het ‘Manifest van de Utrechtse gemeenten’. Dit manifest wil het bestuur van VNG Utrecht in de aanloop naar de verkiezingen van 20 maart…

VNG zoekt kandidaten voor bestuur, commissies en colleges

0

De landelijke VNG zoekt kandidaten voor in totaal 23 vacatures in het bestuur, negen commissies en twee colleges. Het gaat in deze vacatureronde om vacatures die zijn ontstaan sinds de benoeming van bestuurs- en commissieleden in de Buitengewone ALV van 30 november 2018 en om vacatures die eerder zijn vrijgehouden in verband met de raadsverkiezingen voor herindelende gemeenten in november 2018. Burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden zijn van harte uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor een of meerdere vacatures. Belangstellenden kunnen zich kandidaat stellen tot uiterlijk donderdag 7 februari 2019, vóór 12.00 uur. Klik hier voor de ledenbrief…

Gert-Jan Kats geïnstalleerd als burgemeester Veenendaal

0

Tijdens een buitengewone raadsvergadering is Gert-Jan Kats benoemd tot burgemeester van de gemeente Veenendaal. De installatie werd voltrokken door Commissaris van de Koning Willibrord van Beek. Kats volgt Wouter Kolff op, die per 13 september 2017 burgemeester werd in Dordrecht. Sindsdien fungeerde Piet Zoon als waarnemend burgemeester. Gert-Jan Kats (47, gehuwd, vier kinderen) is sinds 2010 burgemeester van Zuidplas en daarvoor zes jaar burgemeester van Liesveld. Kats begon als private banker bij ING en raadslid namens ChristenUnie/SGP in Zeist. RTV Utrecht bracht op haar website een uitgebreid interview met de nieuwe burgemeester. Via twitter kwamen al snel de nodige felicitaties binnen:…

VNG Utrecht biedt podium voor discussie en verdieping

0

De VNG Utrecht was, is en blijft ook in de toekomst een echte netwerkorganisatie. Dat zei voorzitter Maarten Divendal tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van de VNG Utrecht. “Zeker in deze tijd is het van groot belang een onafhankelijk podium te kunnen bieden voor discussie en verdieping.” Een flink aantal burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en gemeentesecretarissen was afgekomen op de jubileumbijeenkomst, die woensdag 9 januari 2019 in Utrecht werd gehouden in de ‘creatieve broedplaats’ Kanaal30. Divendal voerde hen in zijn bijdrage mee naar het bestuurlijk en maatschappelijk klimaat rond de oprichting van de VNG Utrecht in het Haagsche Koffyhuis op…

1 55 56 57 58 59 61