Informatie

Burgemeester Marc Witteman overleden

0

Burgemeester Marc Witteman van gemeente Stichtse Vecht is op 24 december 2018 op 57-jarige leeftijd overleden. Hij overleed aan de gevolgen van longkanker. Nadat zijn ziekte eind april vorig jaar bekend werd, heeft Marc Witteman nog bijna anderhalf jaar als burgemeester doorgewerkt. Op 1 augustus jongstleden was hij genoodzaakt zich ziek te melden. In een verklaring stelde Commissaris van de Koning Van Beek diepbedroefd te hebben kennisgenomen van het overlijden van burgemeester Witteman: “Marc Witteman zette zich met hart en ziel in voor Stichtse Vecht en zijn inwoners en was een waar boegbeeld van zijn gemeente. De waardige en transparante…

Jan Pieter Lokker waarnemend burgemeester Vijfheerenlanden

0

Jan Pieter Lokker (CDA) treedt op 1 januari 2019 aan als waarnemend burgemeester van Vijfheerenlanden. Dat heeft de provincie Utrecht bekend gemaakt. De commissaris van de Koning in de provincie Utrecht Willibrord van Beek is tot de benoeming overgegaan in goed overleg met de beoogd fractievoorzitters van de nieuwe gemeente. Lokker (69) was eerder waarnemend burgemeester in verschillende gemeenten in zowel Zuid-Holland als Utrecht: Lopik (2017), Albrandswaard (2016), Goeree-Overflakkee (2015) en Noordwijk (2011-2014). Hij heeft als waarnemend burgemeester van Bodegraven (2007-2010) het fusieproces begeleid met de gemeente Reeuwijk, waarna hij in 2011 de eerste maanden leiding gaf aan de start van de…

Aletta Barink nieuwe gemeentesecretaris Houten

0

Aletta Barink is per 1 april 2019 benoemd tot gemeentesecretaris/algemeen directeur van Houten. Barink is sinds 2015 directeur Strategie en Ontwikkeling in dezelfde gemeente. Daarvoor was ze onder meer afdelingshoofd in de gemeente Nieuwegein. Barink wordt in Houten de opvolger van Henny den Bieman, die sinds 1 oktober 2013 gemeentesecretaris is.

Ledenvergadering stemt in met benoeming nieuwe bestuursleden

0

De Algemene Ledenvergadering van VNG Utrecht heeft in haar vergadering tijdens het Najaarscongres van vrijdag 23 november 2018 ingestemd met de benoeming van Juliette de Graaf en Maarten van Dijk tot lid van het dagelijks bestuur. Na de gemeenteraadsverkiezingen waren er in het afdelingsbestuur twee vacatures voor raadsleden ontstaan omdat Hugo van Amerongen (raadslid Lopik, VVD) vrijwillig terugtrad als bestuurslid en Rick Beukers (raadslid Bunschoten, VVD) tot wethouder van Bunschoten is benoemd.  In de nieuwsbrieven van juli en augustus 2018 is een oproep gedaan te solliciteren naar de vacatures voor de posities van raadsleden. Ook werden de vacatures bekend gemaakt op…

Leden geven eerste aanzet voor Manifest Utrechtse gemeenten

0
Toon 1 van 3

Tijdens het Najaarscongres ‘Opmaat naar de provinciale verkiezingen’  is een eerste aanzet gegeven voor het ‘Manifest van de Utrechtse gemeenten’. Dit manifest wil het bestuur van VNG Utrecht in de aanloop naar de verkiezingen van 20 maart 2019 aanbieden aan de fractievoorzitters c.q. onderhandelaars voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten.

Deelnemers aan het Najaarscongres bogen zich in zes workshops over zes thema’s, die in het manifest in ieder geval aan de orde zouden moeten komen. Vervolgens werden de conclusies in een plenaire ronde kort samengevat.

Op het terrein van economie en bedrijvigheid staan provincie en gemeenten voor de enorme opgave om de verwachte groei te accommoderen. Volgens de deelnemers moet daartoe het samenspel tussen beide partijen anders worden vormgegeven: minder directief, meer van onderaf, met oog voor zowel het regionaal en provinciaal belang als het lokale belang. Dat vraagt enerzijds om de nodige assertiviteit van gemeenten: ze moeten weten wat ze willen en reële keuzes maken. Het is aan de provincie om de dialoog te organiseren en de eigen positie te verduidelijken.

Ook mobiliteit stelt Utrecht voor de nodige uitdagingen. Volgens de Utrechtse gemeente kan mobiliteit niet los worden gezien van woningbouw en werkgelegenheid. Het is zaak die elementen met elkaar in verbinding te brengen. Dus: concentreer de woningbouw zoveel mogelijk op die locaties waarvan de bereikbaarheid optimaal is en de werkgelegenheid zich bevindt. Houd oog voor de bereikbaarheid van de buitengebieden en kleine kernen. En ontwikkel een systeemvisie op het fietsnetwerk. De vereiste kwaliteit voor snelfietsverbindingen vergt immers veel meer ruimte dan een traditioneel fietspad.

Toon 1 van 3