Toon 2 van 4

Hans Nijhof

Bundeling van krachten

Daarna gaf dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen het woord aan Hans Nijhof, wethouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Hij opende zijn bijdrage met de opmerking dat zijn gemeente binnen het sociaal domein veel met de buurgemeenten samenwerkt. Door een bundeling van krachten vertegenwoordigen deze gemeenten meer dan 200.000 inwoners, waardoor ze een goede gesprekspartner zijn voor grote partijen, waaronder zorgaanbieders.

In Utrechtse Heuvelrug is al veel ondernomen ten aanzien van behoeften en wensen van inwoners met dementie. Binnen de gemeente zijn medewerkers, maar ook wijkagenten getraind. Ook bij de vestiging van Albert Heijn in Doorn zijn trainingen gevolgd. Een en ander is gecheckt door Alzheimer Nederland. Inmiddels zijn ook ondernemersverenigingen betrokken alsmede de sport- en cultuurverenigingen.

Op bestuurlijk niveau is gewerkt aan een ketennetwerk, maar dat was geen succes. Momenteel wordt een doorstart ondernomen, om te beginnen bij de huisartsen en de sociale teams. Het advies van Hans Nijhof luidt: ken elkaars competenties maar ook elkaars belemmeringen.

Voor wat de ouderen zelf betreft vindt er overleg plaats met ouderenbonden, verenigd in een seniorenplatform. Daaruit komt onder andere naar voren dat zelfstandig wonen en huisvesting een belangrijk knelpunt zijn voor ouderen. Eén van de belangrijke opgaven voor de gemeente is dan ook het stimuleren en beschikbaar maken van voorzieningen voor oudere inwoners om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Voor wat betreft oudere inwoners met dementie wordt gewerkt met casemanagement, onder meer door overleg met huisartsen en de sociale wijkteams. Hans Nijhof riep de zorgverzekeraar op om hierin te investeren; juist het proces van samenwerken en het delen tussen de oudere zelf, de professionals en de informele zorg is de kern.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Veel Veense mantelzorgers blijken overbelast, vervolgde Nijhof. De gemeenteraad dringt daarom onder andere aan op het betrekken van jongere mantelzorgers en passende ondersteuning. In dat kader past ook meer aandacht voor zelfstandig wonen en bijvoorbeeld gezamenlijke eettafels voor ouderen. De gemeente heeft de ouderen gevraagd in een behoefte-onderzoek of ze krijgen wat ze nodig hebben. De uitkomst: het gaat redelijk goed. Wel kan het vervoer op maat beter en is er meer aandacht nodig voor eenzaamheid.

De gemeente heeft hiervoor voldoende financiële middelen beschikbaar, maar het gericht uitgeven vlot niet optimaal. De vraag is steeds hoe de mensen te bereiken die hulp echt nodig hebben. Een belangrijke opgave voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug ligt dan ook in het communiceren met en informeren van de ouderen. Een andere opgave ligt in het stimuleren van werkgelegenheid in de zorg samen met alle zorgpartijen; stage lopen via de zorgcarroussel wordt door de gemeente betaald. “We hebben het geld maar we missen de handen.” Stagiaires doen ervaring op in de zorg en kunnen daarna bewust kiezen, aldus Nijhof.

Toon 2 van 4
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.