Met nog een kleine twee jaar tot inwerkingtreding wil de VNG meer gemeenten de mogelijkheid bieden om ervaring op te doen met het werken volgens de Omgevingswet. Daarom is er ook in 2019 vanuit het VNG-programma Invoering Omgevingswet veel aandacht voor het oefenen met pilots en praktijkproeven.

In 2018 heeft het team Versterken Innovatievermogen van de VNG pilots en praktijkproeven over de Omgevingswet begeleid en gecoördineerd. Deze pilots en praktijkproeven leveren een bijdrage aan het onderzoeken van de praktische werking van de Omgevingswet en het zetten van de eerste concrete stappen in aanloop naar de invoering van deze wet.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.