De aanpak “Biodiversiteit in Stad en Dorp” richt zich op het vergroenen van de gebouwde omgeving. Met deze aanpak wil de provincie Utrecht bijdrage aan de versterking van de stedelijke biodiversiteit en het betrekken van inwoners bij het vergroenen. Het uitgangspunt bij Biodiversiteit in Stad en Dorp is natuur en groen in de directe woonomgeving, voor iedereen.

De Biodiversiteit in Stad en Dorp aanpak bestaat uit:

 • Soortenmanagementplannen (SMP’s) en Pre-SMP’s
  Een Soortenmanagementplan (SMP) is een gemeente-breed ecologisch onderzoek en biodiversiteitsplan dat kan leiden tot één gebiedsontheffing voor de duur van tien jaar. Dit vereenvoudigt de wettelijke vereisten voor gemeenten, woningcorporaties en particulieren. En het vermindert de regeldruk. Voor het opstellen van een Soortenmanagementplan door gemeenten is subsidie beschikbaar.
  Bekijk de video voor meer informatie:

 • Natuurvriendelijk Bouwen
  Met Natuurvriendelijk Bouwen wordt bij nieuwbouw en renovaties vanaf het eerste moment met een “groene bril” gekeken naar het ontwerp en de plannen. Hierdoor is er veel ecologische winst te behalen. Zónder de extra kosten die het achteraf nog aanbrengen van maatregelen met zich meebrengt. Het gaat hierbij om gebouwen en openbare ruimte, om zowel de aanleg als het beheer. Bij Natuurvriendelijk Bouwen spelen natuurinclusiviteit, klimaatadaptatie en een gezonde leefomgeving een rol.
 • Samen voor Natuur
  Samen voor Natuur richt zich op het beleven van de natuur en het betrekken van inwoners bij de natuur. Omdat het belangrijk is dat inwoners toegang hebben tot het groen in het buitengebied, maar ook tot het groen in de directe woonomgeving. Dit kan een park zijn, maar ook kleinschalig groen dat inwoners zelf initiëren. Voor dit soort projecten zijn subsidiemogelijkheden beschikbaar.

Meer informatie vindt u op de provinciale website: www.provincie-utrecht.nl/bisd

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.