Informatie

Groeneweg waarnemend burgemeester Oudewater

0

Oud-burgemeester van Vianen Wim Groeneweg is benoemd tot waarnemend burgemeester van Oudewater. Hij treedt woensdag 13 november in functie, de dag dat burgemeester Pieter Verhoeve wordt geïnstalleerd in Gouda. Groeneweg, die de laatste maanden als buschauffeur werkzaam was, beschikt over ruime en relevante bestuurlijke ervaring, zo stelt de gemeente Oudewater op haar website. Voor zijn burgemeesterschap van Vianen was hij achtereenvolgens wethouder (2003 -2010) en raadslid voor het CDA in Woerden. Van 1997 tot 2003 zat Groeneweg in het Dagelijks Bestuur van Politievakorganisatie ACP in Leusden en van 1991 tot 1996 was hij (regio)bestuurder van het CNV. De komende maanden…

Gemeentesecretaris Herke Elbers vertrekt uit Amersfoort

0

Gemeentesecretaris Herke Elbers vertrekt na bijna zes jaar uit Amersfoort. Ze start per 1 januari 2020 als algemeen directeur bij de Raad voor de Kinderbescherming. Burgemeester Lucas Bolsius reageert op de gemeentelijke website: “Herke is een verbinder en weet mensen en partijen bij elkaar te brengen. Ze is een aanpakker en volhouder. Zakelijk maar altijd met oog voor de menselijke maat. Zij heeft veel betekend voor het college, de ambtelijke organisatie en verschillende partners zoals de Veiligheidsregio en de Vereniging voor Gemeentesecretarissen. Ik heb altijd erg prettig met haar samengewerkt. Het college van burgemeester en wethouders vindt het vertrek van…

Martijn Beek vertegenwoordiger VNG Utrecht in NUZO Raad

0

Het bestuur van de VNG Utrecht heeft Martijn Beek (wethouder gemeente Veenendaal) aangewezen als vertegenwoordiger van de VNG Utrecht in de NUZO Raad. Het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO) heeft als doelstelling het stimuleren en bevorderen van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen in de brede NUZO-regio. Dit doen de partners van het NUZO samen met de ouderen door het signaleren en oppakken van knelpunten en behoeften van kwetsbare ouderen in de regio. Maar ook door het delen van kennis en ervaring, het uitvoeren van projecten en best practices en het verspreiden van de resultaten hiervan in de…

Utrechtse wethouder Everhardt stapt over naar Amsterdam

0

De Utrechtse wethouder Victor Everhardt vertrekt naar Amsterdam Hij wordt daar op 7 november in de gemeenteraad  voorgedragen als nieuwe wethouder. Burgemeester Jan van Zanen reageert op de website van de gemeente Utrecht: “Victor Everhardt is een bijzonder fijne collega en een locoburgemeester waar ik altijd op kon bouwen. Hij heeft zich de afgelopen negen jaar met hart en ziel ingezet voor Utrecht. Daar heb ik veel waardering voor. Mede namens het college wens ik hem alle goeds in Amsterdam en uiteraard blijven wij hem op de voet volgen.” Everhardt heeft diverse portefeuilles bekleed in Utrecht. Hij introduceerde het Gezond…

VNG geeft nadere toelichting op Klimaatakkoord

0

De VNG heeft een presentatie gepubliceerd over het Klimaatakkoord. Dit is gedaan ter voorbereiding op de besluitvorming over het Klimaatakkoord tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 29 november aanstaande. De presentatie gaat in op: het proces voor en tijdens de onderhandeling de invulling van de randvoorwaarden de opgaven voor gemeenten per sector de regionale energiestrategie (RES) de transitievisie warmte De presentatie vindt u op deze pagina. Op 13 november vindt in Nieuwegein een regionale bijeenkomst plaats, waar de VNG bij aansluit om een toelichting te geven op het Klimaatakkoord.

1 41 42 43 44 45 57