Informatie

O-gen levert input voor nieuw collegeprogramma provincie Utrecht

0

Gebiedscoöperatie O-gen heeft op een rijtje gezet welke wensen de leden op provinciaal terrein hebben om het buitengebied de komende vier jaar verder te helpen. In een speciale uitgave over de Provinciale Statenverkiezingen komen in totaal vijf thema’s aan de orde. Volgens O-gen zijn de provincies Gelderland en Utrecht belangrijk als het gaat om de inrichting van en activiteiten in het buitengebied. De afgelopen maanden dachten ruim veertig O-gen-leden mee over die inrichting en activiteiten. Er vonden gesprekken plaats met individuele leden en er waren vijf sessies waar een groep leden zich over een thema boog. Bij alle gesprekken spraken…

Theo Reijn vervangt afgetreden wethouders Eemnes

0

Theo Reijn is namens DorpsBelang Eemnes toegetreden tot het college van Burgemeester en Wethouders van Eemnes. Hij werd tijdens de raadsvergadering van 25 februari 2019 beëdigd. Theo Reijn volgt Jan van Katwijk en Erwin van Dalen op, die respectievelijk per 28 januari en 25 februari zijn afgetreden. Reijn was hiervoor loco-burgemeester en CDA-wethouder in Wijdemeren. Klik hier voor zijn portefeuille. Op Twitter liet de nieuwe wethouder weten volop met zijn inwerkprogramma bezig te zijn: Veel inlezen, heel veel kennismakingen met medewerkers van de BEL-samenwerking, inwoners, ondernemers en raadsleden. Nu nog proberen alles op de harde schijf te houden ? Intussen is het nieuwe…

Terugblik bijeenkomst Meerjarenvisie 2020-2024 nu op vng.nl

0

Op de website van de VNG is een uitgebreide terugblik gepubliceerd van de bijeenkomst over de Meerjarenvisie 2020-2024 van 13 februari 2019, die samen met de VNG Utrecht werd gehouden in het Stadshuis van Nieuwegein. Behalve van het plenaire deel van de bijeenkomst wordt ook verslag gedaan van de deelsessies rond drie thema’s: de woningbouw, klimaat en energie en de informatiesamenleving. Rob Metz, burgemeester Soest en Hilde van den Heuvel, raadslid Leusden geven daarnaast commentaar op het onderwerp van de dor hen bezochte deelsessie was. Klik hier voor het complete verslag op vng.nl. Ons eigen verslag vindt u op deze pagina.…

Nieuw kennispunt ondersteunt lokale politieke partijen

0

Ter ondersteuning van lokale politieke partijen heeft ProDemos een Kennispunt lokale politieke partijen ingericht. Het kennispunt is vandaag online gezet. Het Kennispunt lokale politieke partijen biedt ondersteuning aan lokale politieke partijen, die geen gebruik kunnen maken van ondersteuning van een landelijke partij. De website bevat informatie over de organisatie, campagne voeren en oprichting van een lokale politieke partij. Ook is er een forum waar vertegenwoordigers van lokale partijen met elkaar kennis en ervaring kunnen uitwisselen, is er een helpdesk en zijn er trainingen en opleidingen. Het Kennispunt is tot stand gekomen in samenspraak met vertegenwoordigers van lokale politieke partijen, wordt verzorgd…

Utrechtse gemeenten willen samenwerking met provincie intensiveren

0

De Utrechtse gemeenten willen de samenwerking met de provincie Utrecht verder intensiveren. Het is daarbij wel essentieel dat zowel de provincie als de gemeenten respect tonen voor elkaars rollen. In het provinciaal ruimtelijk beleid moet bovendien zoveel mogelijk rekening worden gehouden met regionaal, maar ook lokaal geformuleerde visies. Maatwerk is derhalve geboden. Bestuurlijke samenwerking is een van de thema’s in het Manifest van de Utrechtse gemeenten voor de Provinciale Staten van 2019-2023. Het manifest is opgesteld in de aanloop naar de provinciale verkiezingen van 20 maart. Vrijwel alle 26 Utrechtse gemeenten hebben hieraan een bijdrage geleverd. De gemeenten wensen dat de provincie kiest voor een actieve…

1 43 44 45 46 47 52