Informatie

Ledenvergadering stemt in met benoeming nieuwe bestuursleden

0

De Algemene Ledenvergadering van VNG Utrecht heeft in haar vergadering tijdens het Najaarscongres van vrijdag 23 november 2018 ingestemd met de benoeming van Juliette de Graaf en Maarten van Dijk tot lid van het dagelijks bestuur. Na de gemeenteraadsverkiezingen waren er in het afdelingsbestuur twee vacatures voor raadsleden ontstaan omdat Hugo van Amerongen (raadslid Lopik, VVD) vrijwillig terugtrad als bestuurslid en Rick Beukers (raadslid Bunschoten, VVD) tot wethouder van Bunschoten is benoemd.  In de nieuwsbrieven van juli en augustus 2018 is een oproep gedaan te solliciteren naar de vacatures voor de posities van raadsleden. Ook werden de vacatures bekend gemaakt op…

Leden geven eerste aanzet voor Manifest Utrechtse gemeenten

0
Toon 1 van 3

Tijdens het Najaarscongres ‘Opmaat naar de provinciale verkiezingen’  is een eerste aanzet gegeven voor het ‘Manifest van de Utrechtse gemeenten’. Dit manifest wil het bestuur van VNG Utrecht in de aanloop naar de verkiezingen van 20 maart 2019 aanbieden aan de fractievoorzitters c.q. onderhandelaars voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten.

Deelnemers aan het Najaarscongres bogen zich in zes workshops over zes thema’s, die in het manifest in ieder geval aan de orde zouden moeten komen. Vervolgens werden de conclusies in een plenaire ronde kort samengevat.

Op het terrein van economie en bedrijvigheid staan provincie en gemeenten voor de enorme opgave om de verwachte groei te accommoderen. Volgens de deelnemers moet daartoe het samenspel tussen beide partijen anders worden vormgegeven: minder directief, meer van onderaf, met oog voor zowel het regionaal en provinciaal belang als het lokale belang. Dat vraagt enerzijds om de nodige assertiviteit van gemeenten: ze moeten weten wat ze willen en reële keuzes maken. Het is aan de provincie om de dialoog te organiseren en de eigen positie te verduidelijken.

Ook mobiliteit stelt Utrecht voor de nodige uitdagingen. Volgens de Utrechtse gemeente kan mobiliteit niet los worden gezien van woningbouw en werkgelegenheid. Het is zaak die elementen met elkaar in verbinding te brengen. Dus: concentreer de woningbouw zoveel mogelijk op die locaties waarvan de bereikbaarheid optimaal is en de werkgelegenheid zich bevindt. Houd oog voor de bereikbaarheid van de buitengebieden en kleine kernen. En ontwikkel een systeemvisie op het fietsnetwerk. De vereiste kwaliteit voor snelfietsverbindingen vergt immers veel meer ruimte dan een traditioneel fietspad.

Toon 1 van 3

Gemeenten hebben behoefte aan provinciaal maatwerk

0

‘One size fits all’. Dat uitgangspunt lijkt ten grondslag te liggen aan provinciale regelgeving. “Gemeenten hebben echter veel meer behoefte aan maatwerk”,  stelde wethouder Hans Boerkamp van Rhenen, voorheen lid van Provinciale Staten van Utrecht tijdens het Najaarscongres van VNG Utrecht. Na jaren actief te zijn geweest in de provinciale politiek  valt het Boerenkamp vooral op hoe belemmerend de regels die de provincie gemeenten oplegt kunnen uitpakken. “Regels zijn er om grenzen te stellen maar ook om te faciliteren. Daarin schiet de provinciale regelgeving nog wel eens tekort. Te vaak komt er vanuit de provincie regelgeving op gemeenten af, volgens…

Veenendaal wil Gert-Jan Kats als nieuwe burgemeester

0

De gemeenteraad van Veenendaal heeft Gert-Jan Kats, nu nog burgemeester van de gemeente Zuidplas, voorgedragen als nieuwe burgemeester. Kats volgt Wouter Kolff op, die per 13 september 2017 burgemeester werd in Dordrecht. Sindsdien fungeert Piet Zoon als waarnemend burgemeester. De voordracht van Kats volgt op een selectieprocedure, in het kader waarvan zich zestien kandidaten aandienden: dertien mannen en drie vrouwen. Gert-Jan Kats (47, gehuwd, vier kinderen) is sinds 2010 burgemeester van Zuidplas en daarvoor zes jaar burgemeester van Liesveld. Kats begon als private banker bij ING en raadslid namens ChristenUnie/SGP in Zeist. Tineke Bette-van de Nadort, namens de gemeenteraad voorzitter…

Ruud van Bennekom treedt aan als burgemeester Bunnik

0

Ruud van Bennekom is op 15 november aangetreden als burgemeester van de gemeente Bunnik. Van Bennekom, voorheen directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, volgt Roland van Schelven op, die tot dat moment waarnemend burgemeester was. Van Bennekom was nog niet eerder burgemeester, zo meldde RTV Utrecht in een eerder verschenen bericht over de benoeming. Wel heeft hij als directeur van het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters vijftien jaar de burgemeesters ten dienste gestaan. “En dan begint het te jeuken. Dan wil je zelf ook wel eens voor ‘het echie’ gaan.” De nieuwe burgemeester verklaarde bij die gelegenheid zich voor langere…

1 43 44 45 46