Informatie

Gemeenten hebben behoefte aan provinciaal maatwerk

0

‘One size fits all’. Dat uitgangspunt lijkt ten grondslag te liggen aan provinciale regelgeving. “Gemeenten hebben echter veel meer behoefte aan maatwerk”,  stelde wethouder Hans Boerkamp van Rhenen, voorheen lid van Provinciale Staten van Utrecht tijdens het Najaarscongres van VNG Utrecht. Na jaren actief te zijn geweest in de provinciale politiek  valt het Boerenkamp vooral op hoe belemmerend de regels die de provincie gemeenten oplegt kunnen uitpakken. “Regels zijn er om grenzen te stellen maar ook om te faciliteren. Daarin schiet de provinciale regelgeving nog wel eens tekort. Te vaak komt er vanuit de provincie regelgeving op gemeenten af, volgens…

Veenendaal wil Gert-Jan Kats als nieuwe burgemeester

0

De gemeenteraad van Veenendaal heeft Gert-Jan Kats, nu nog burgemeester van de gemeente Zuidplas, voorgedragen als nieuwe burgemeester. Kats volgt Wouter Kolff op, die per 13 september 2017 burgemeester werd in Dordrecht. Sindsdien fungeert Piet Zoon als waarnemend burgemeester. De voordracht van Kats volgt op een selectieprocedure, in het kader waarvan zich zestien kandidaten aandienden: dertien mannen en drie vrouwen. Gert-Jan Kats (47, gehuwd, vier kinderen) is sinds 2010 burgemeester van Zuidplas en daarvoor zes jaar burgemeester van Liesveld. Kats begon als private banker bij ING en raadslid namens ChristenUnie/SGP in Zeist. Tineke Bette-van de Nadort, namens de gemeenteraad voorzitter…

Ruud van Bennekom treedt aan als burgemeester Bunnik

0

Ruud van Bennekom is op 15 november aangetreden als burgemeester van de gemeente Bunnik. Van Bennekom, voorheen directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, volgt Roland van Schelven op, die tot dat moment waarnemend burgemeester was. Van Bennekom was nog niet eerder burgemeester, zo meldde RTV Utrecht in een eerder verschenen bericht over de benoeming. Wel heeft hij als directeur van het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters vijftien jaar de burgemeesters ten dienste gestaan. “En dan begint het te jeuken. Dan wil je zelf ook wel eens voor ‘het echie’ gaan.” De nieuwe burgemeester verklaarde bij die gelegenheid zich voor langere…

VNG zoekt kandidaten voor tien vacatures

0

22-08-18 De landelijke VNG zoekt kandidaten voor negen vacatures in het College voor Arbeidszaken (CvA) en één vacature in de commissie Europa & Internationaal (E&I). De VNG doet de oproep omdat in de eerdere grote vacatureronde van mei dit jaar van de 200 beschikbare vacatures negen posities in het CvA niet worden ingevuld door een gebrek aan benoembare kandidaten. Ondertussen is ook in de commissie E&I een vacature ontstaan. Op de website van de VNG zijn de diverse profielschetsen te vinden, met daarin de vereisten voor de leden van de commissies CvA en E&I, de belangrijkste inhoudelijke thema’s voor de komende periode…

Gemeenten zoeken nog naar beste vorm van burgerparticipatie

0
Toon 1 van 1
10-10-18

De meeste Utrechtse gemeenten hebben serieus de intentie om burgers veel meer bij de invulling en uitvoering van beleid te betrekken. De wijze waarop dat moet gebeuren is echter volop onderwerp van discussie.

Dat blijkt uit een analyse van een aantal collegeprogramma’s en coalitieakkoorden, die na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 in de provincie Utrecht. De analyse is op verzoek van de VNG afdeling Utrecht en Movisie uitgevoerd door Henk Beltman, medewerker van het programma burgerparticipatie nieuwe stijl en projectleider van Zorgbelang Gelderland/Utrecht.

Volgens Beltman besteden alle onderzochte gemeenten in meer of mindere mate aandacht aan het vergroten van de betrokkenheid van inwoners. Maar: “Je ziet dat men nog op zoek is naar een nieuwe vorm van gezamenlijkheid. Het is een onaf zoekproces.”

Actiepunten

In zijn notitie onderscheidt Beltman daarom vijf actiepunten om burgerparticipatie een stap verder te krijgen. Beltman: “Dit gaat verder, breder en dieper dan simpelweg de burger raadplegen. Gemeenten moeten zich uitgedaagd voelen om zoveel mensen te laten meedoen. Laat de burger zich weer eigenaar voelen, van de lokale democratie maar met name van hun eigen leven en leefomstandigheden. Want dat gevoel zijn heel veel mensen kwijtgeraakt.”

  • Klik hier voor de notitie in pdf-formaat.
  • Klik hier voor het interview met Henk Beltman.
  • In december houden de VNG afdeling Utrecht, Zorgbelang Gelderland/Utrecht en Movisie een bijeenkomst over burgerparticipatie. Binnenkort vindt u op deze website meer informatie hierover.
Toon 1 van 1
1 42 43 44 45