LEADER: meer dan 20 jaar publiek-private samenwerking ‘van onderop’ op het platteland van Utrecht.
LEADER is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling ‘van onderop’. Kern van de LEADER-werkwijze is dat een gebied zelf een strategie opstelt voor de ontwikkeling van hun gebied. Een  groep enthousiaste inwoners, ondernemers en bestuurders (LAG) gaat die strategie vervolgens uitvoeren. Dat doet ze door aan te jagen, mee te denken met initiatiefnemers bij de ontwikkeling van hun projectidee, kennis te delen, te verbinden én door vernieuwende initiatieven te steunen met een LEADER-bijdrage. De initiatieven komen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op het platteland van Utrecht.
In Utrecht heb je twee LEADER-gebieden: Weidse Veenweiden aan de westkant van de provincie en Utrecht Oost aan de oostkant van de provincie. Elk gebied heeft een eigen LEADER-groep strategie en doelstellingen.
Deze video gaat over Weidse Veenweiden:

Deze video gaat over Utrecht Oost:

Sinds 2001 zijn er in Utrecht honderden projecten gerealiseerd waarmee tientallen miljoenen Euro’s zijn geïnvesteerd in het Utrechtse platteland en de verbinding met de stad. Zo is er veel (agro)toeristisch, recreatief, educatief en cultuurhistorisch aanbod gerealiseerd maar ook basisvoorzieningen zoals multifunctionele dorpshuizen. Ook nieuwe organisaties zoals Groene Hart Streekproducten en VVV Kromme Rijnstreek zijn met LEADER ontstaan. Daarnaast zijn er projecten uitgevoerd die boer en burger verbinden, die dorp of streek duurzamer maken en (voedsel)ketens korter maken. Vernieuwende projecten die ook navolging hebben gekregen! LEADER is dan ook een belangrijk onderdeel geworden van het gebiedsgericht werken in de provincie Utrecht.
Video
Er is een filmpje gemaakt van LEADER in de provincie Utrecht (beide gebieden):

Kijk voor meer informatie op:

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.