Met het vertrek van Willibrord van Beek als Commissaris van de Koning verliest de provincie Utrecht een betrokken bestuurder, die zich altijd sterk heeft gemaakt voor een goede samenwerking met gemeenten. Voorzitter Maarten Divendal van de VNG Utrecht rekent erop dat zijn opvolger Hans Oosters die lijn zal voortzetten.

Vandaag nam Willibrord van Beek tijdens een bijeenkomst op het provinciehuis van Utrecht feestelijk afscheid. Formeel gaat hij per 1 februari aanstaande met pensioen. Vorige week presenteerde Van Beek als slotstuk zijn laatste Jaarverslag als Commissaris van de Koning. Bij die gelegenheid riep hij nogmaals op tot samenwerking. Daar is de nodige bestuurlijke flexibiliteit voor nodig, vindt Van Beek. “Maar als we het goed doen, hebben we ook iets moois. Namelijk dat de mensen voor wie je het doet, tevredener zijn: verbindend werken met oog voor ieders aandeel.”

Het leggen van verbinding is een belangrijk motief in het optreden van commissaris Van Beek, aldus Divendal. “En dat is wederzijds. Ook de VNG Utrecht hecht aan een goede relatie met de provincie. Niet voor niets hebben we in april 2018 nog een grote informatiemarkt gehouden voor alle provinciale en gemeentelijke stakeholders. We zijn nu druk bezig met het opstellen van een Manifest van de Utrechtse Gemeenten, dat als input kan worden gehanteerd voor het provinciale beleid van de komende vier jaar. En we organiseren in de aanloop naar de verkiezingen van 20 maart op dinsdag 5 maart een lijsttrekkersdebat in het provinciehuis. De provincie is belangrijk voor de Utrechtse gemeenten en Commissaris Van Beek liet ons merken dat dat gevoel wederzijds is.”

Divendal en het bestuur van de VNG Utrecht hopen dan ook snel na het aantreden van zijn opvolger Hans Oosters met de nieuwe Commissaris van de Koning en het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in gesprek te kunnen treden. “Samenwerking stond bij Van Beek terecht voorop. De Utrechtse gemeenten rekenen erop dat Hans Oosters en het nieuwe college van GS evenzeer hechten aan een goede bestuurlijk relatie en zich daar even sterk voor zullen maken.”

  • Klik hier voor het verslag het afscheid van RTV Utrecht.

De provincie Utrecht deelde via twitter de reactie van minister Ollongren (BZK):

Collega commissaris Brok van Friesland tweette:

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.